ሃማደኤ – ብምኽንያት 20 ሰነ ማእቶታዊ ንጥፈታት የካይዳ

ኣባላት ሃማደኤ ጨንፈር ሚኒስትሪ ምክልኻል፡ ብምኽንያት 20 ሰነ መዓልቲ ሰማእታት ኤርትራ፡ ማእቶታዊ ንጥፈታት ኣካዪደን። እቲ ብ15 ሰነ ኣብ ቀጽሪ መቓብር ሓርበኛታት ኣስመራ ዝተኻየደ ወፈራ፡ ምዂስኳስ ኣግራብን ጽሬትን ዘጠቓለለ ምንባሩ፡ ኣደ-መንበር ሃማደኤ ጨንፈር ሚኒስትሪ ምክልኻል ሜጀር መርየም ዓብደላ ገሊጻ።

Eritrean Martyrs Day - 20 Sene 2016

“ዝኽሪ 20 ሰነ፡ ኣበርክቶኻ ኣብ ሃገራዊ ልምዓት ንምሕያል መብጸዓኻ እተሐድሰላ ረዛን ዕለት’ያ” ዝበለት ሜጀር መርየም፡ እቲ መደብ ንወረስቲ ሕድሪ ታሪኽ ከመሓላልፋ ዕድል ዝኸፍት ምዃኑ ገሊጻ። ተሳተፍቲ ብወገነን፡ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ዘካይድኦ ወፈራዊ ማእቶት ምስ ሞሳን ክብርን ጀጋኑ ሰማእታት ከም ዘይዳረግ ጠቒሰን፡ ሕድሪ ሰማእታት ንምትግባር ዘለወን ቅሩብነት ዳግማይ ኣረጋጊጸን። እተን ኣባላት ኣብ መወዳእታ፡ ኣኽሊል ዕንባባ ኣብ መቓብር ሓርበኛታት ሰማእታት ኣንቢረን።

ኣብ ተመሳሳሊ ዕለት፡ ኣባላት “ሄኮሎ” ዝተባህለ ጉጅለ ዲዛይነራት፡ ብምኽንያት’ዛ ረዛን ዕለት፡ ኣብ ፓርክ ሰማእታት ማእቶታዊ ንጥፈታት ኣሰላሲሎም። ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ፡ ዕላማ’ቲ ንጥፈት፡ ኣብ ልዕሊ’ቶም ፍቕሮም ብዘይትትካእ ሂወቶም ዝገለጹሎም ሰማእታት ንዘለዎም ረዚን ፍቕሪ ብንኡስ መጠን ንምንጽብራቕ ከምዝኾነ ገሊጾም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close