ህዝቢ ከተማ ከረን ጐደናታት ይጽግን ኣሎ

ህዝቢ ከተማ ከረን፡ ብውሕጅ ክራማት ተበላሽዩ ንተሽከርከርቲ ኣጸጋሚ ኮይኑ ዝጸንሐ ጐደናታት፡ ብወፈራ ይጽግን ኣሎ። ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ 04 ኣቶ የማነ ዘርኣይ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ከተማ ከረን ብጐቦታት ዝተኸበት ስለዝኾነት፡ ኣብ ክራማት ዝበዝሐ ጐደናታታ ውሕጅ ብዘምጽኦ ሑጻ ከምዝድፈንን ከምዝብሕጐግን ብምሕባር፡ ህዝቢ ምስ ምምሕዳር ከተማኡ ብምርድዳእ፡ ብማሽነሪ ተደጊፉ ይጽግኖ ከምዘሎ ገሊጹ።

ምብልሻው ጐደናታት፡ ኣብ ምንቅስቓስ ማይ ዝዕድላ ቦጣት፡ ኣምቡላንሳትን ሚኒባሳት ህዝባዊ መጓዓዝያን ጸገማት ክፈጥር ምጽንሑ ጠቒሱ ድማ፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ ድሮ ልዕሊ 40 ኪሎ-ሜተር ጐደናታት ብምሩጽ ሓመድ ተጸጊኑ፡ ስሉጥ ኣገልግሎት ክህብ በቒዑ ከምዘሎ ኣብሪሁ።

ተሳተፍቲ ብወገኖም፡ ዓመት ዓመት ጻዕሪን ከቢድ ወጻኢታትን ዝሓትት ዘሎ ናይ ሓመድ ጽርግያ መሰረታዊ ፍታሕ ክግበረሉ ብምልባው፡ ኣኣብ ምምሕዳር ከባቢኦም እኹል ናውቲ ማእቶት ክቕረበሎም ኣዘኻኺሮም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close