ህጻን ደሊና ወላዲታ ትደሊ – Child Delina Is Looking For Her Missing Eritrean Parents

ኣገዳሲ ዜና፥ ህጻን ደሊና አብ መገዲ ሰገነይቲ – ሔቦ (ዞባ ደቡብ) ናብ ሓደ ኪሎ-ሜተር አቢሉ ዝቀራረብ ኰይኑ፡ ‘ዳዕሮ-አፍሪቃ’ አብ እትርከበሉ ዘፈር ጽርግያ እያ ንበይና ሰባት ረኺቦምዋ። Important News: Child delina was found on the way to Segeneyti – Hebo(Debub Region) approximately 1km far the area is called Daero Africa, she was found alone.
ሓላፊ ገዳም ዘማኅበረ-ልኡካን (ላዛርስት ሔቦ) አባ ሃይለ ተስፋማርያም (ውመ) ካብ ሔቦ ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ ናብ ፎርቶ ኣስመራ (እንዳዜና) ዘምጸኦም ጉዳይ ናይ ሓንቲ ኣብ 2015 ብወላዲታ አብ መገዲ ተደርብያ ዝተረኽበት ሕጻን መዕለቢ ንምርካብዩ።
ብሓሙስ 21 መስከረም ድሕሪ ቐትሪ ምስ ኣሰናዳኢ ጋዜጣ ከምኡ’ውን ኣዳላዊ እዛ ዓምዲ (ገጻት ህይወት) ተራኺቦም ድማ ብዛዕባ’ቲ ዘምጸኦም ጉዳይ ሓጺር መእተዊ ገበሩ’ሞ፡ ሓንቲ ጽሑፍን ስእልታትን ዝሓቖፈት ሰታሪት ካብ ጁባኦም መዚዞም ንኸነንብባ ኣቐበሉና። ካብ ትሕዝቶ ናይቲ
ጽሑፍ ነዚ ዝስዕብ ኣንበብና፡-
“ስም ሕጻን=> ደሊና
“ስም ወለዳን አቦ-ሓጎኣን ግን፡ ብወግዒ ክሳብ ዘይተረኽቡ፡ ብእንርእዮ ዘሎና ስእላ
ጥራሕ’ያ ትውከል።
“እቲ ምኽን ያት ከምዚ ዝስዕብ እዩ።
“እዛ ህጻን ዝተረኽበትሉ ቦታ=> አብ መገዲ ሰገነይቲ – ሔቦ (ዞባ ደቡብ) ናብ ሓደ ኪሎ-ሜተር አቢሉ ዝቀራረብ ኰይኑ፡ ‘ዳዕሮ-አፍሪቃ’ አብ እትርከበሉ ዘፈር ጽርግያ እያ ንበይና ሰባት ረኺቦምዋ። ሽዑ አብቲ ከባቢ ዝነበሩ ጓሶት ንፖሊስ ስለዘረከቡዋ፡ ፖሊስ ብወገኖም ናብ ሕክምና ሰገነይቲ ወሲዶማ።
እታ ህጻን ብዕለት 24 ሚያዝያ 2015 ክትርከብ እንከላ፡ ዝነበራ ዕድመ ካብ 8 ወርሒ ክሳብ 1 ዓመት ንግምታ ኢሎም’ዮም አረኪቦምና።
“ኣብታ ዝተረኸበትላ ዕለት ካብ ኣማሓዳሪ ንኡስ ዞባ ሰገነይቲ አቶ አበበ አረጋይ መልእኽቲ ተላኢኻትልና።
ብመገዲ ምምሕዳር ከተማ ሰገነይቲ “ወለዳ ክሳብ ዝርከቡ ተጻጊምኩም ምሳኹም ክትሕዙዋ ንልእከልኩም አለና” ኢሎም አባላት ሕክምና ከተማ ሰገነይቲ ናባና ንሔቦ አምጺኦምልና።
“ፖሊስ፡ ነታ ህጻን ‘ደሊና’ ኢሎም ስም አውጺኦምላ። እታ አደ አይተረኽበትን። ከም ሓበሬታ ናይ’ቶም ጓሶት፡ “ሓንቲ ላንግረር ስረ፡ ቀይሕ ማልያ (ጎልፎ) ዓይነት ክዳን ዝተኸድነት መንእሰይ አደ አብ ጥቓኣ ርኢናያ” ይብሉ።
ከምኡ ንኽትገብር ዝደረኻ ምኽንያት፡ ብመጽናዕቲ ዝገበረቶ ከምዝዀነ ይግመት። ማለት፡ አብ ሔቦ ዝርከብ ገዳም ዘማኅበረ-ልኡካን ትካል መዕበዪ ዘኽታማት ሕጻናት ከምዘሎ ፈሊጣ፡ ሰባት አብ መገዲ ክሓልፉ ከለዉ ምእንቲ ክወስዱዋ ብማለት ከምዝገበረቶ ገምጊምና።
“በዚ መሰረት ክሳብ ሎሚ ምሳና አጽኒሕና አዕቢናያ’ውን። ሕጻን ደሊና አብ’ዚ ግዜ’ዚ ጓል ሰለስት ዓመትን 5 ወርሕን አቢላ በጺሓ አላ።….” ዝብል ምስ ኣንበብና ነተን ዝነበራና ሕቶታት ኢና ናብ አባ ሃይለ ተስፋማርያም (ውመ) ኣቢልናየን።
ሕቶ፡- “እታ ኣደ ስለምንታይ ክሳብ 8 ወርሒ ምስኣ ኣጽኒሓ ደሓር ደርቢያታ ትብሉ?”
መልሲ፡-“ ካብ ተመሳሳሊ ተመክሮ ዝተዓዘብናዮ ምናልባት እቲ ዝወለደላ ኣካል ምስ ጠለማ’ሞ ንምዕባያ ምስ ተጸገመት ክትከውን ትኽእል።
ወላዲት፡ ሕጻና /ውላዳ/ ኣበይ ከምእትርከብ አጸቢቓ ትፈልጥ’ያ በሃልቲ ኢና።
ሕጂ ድማ፡ ብወገንና “አዕቢናልኪ ኢና’ሞ ብኽብሪ ንፍቕርቲ ፍረ ማሕጸንኪ ውላድኪ ተረከብና ኢና ንብላ ዘለና። እዛ ሕጻን አብ ደንደስ ጸገም ቅልውላው ናይ መንነት’ያ ትርከብ ዘላ’ሞ፡ ንወላዲታ – ‘ክብርቲ ወላዲት፡ ብህይወት እንተደኣ ሃሊኺ ወይ’ውን እንተ ኣብዚ ከባቢ ወይ ኣብ ስደት እንተሃሊኺ
ሃየ ንውላድኪ ኣይትረስዕያ።
“ሽሕ’ኳ አደ ንውላዳ እንተረሰዐት፡ አነ ግን ከቶ አይርስዓኩምን’የ።” (ኢሳይ.49፡15) ዝተባህለ
ነዘኻኽራ።…”
ሕቶ፡- ነታ ወላዲት ክሳብ መኣስ ክትጽበይዋ ኢኹም? ማለት ናይ ግዜ ገደብ ኣለዎ ድዩ? ብዛዕባ መጻኢ ህይወት እታ ህጻን’ከ እንታይ ይሕሰብ?” መልሲ፡- “እታ ወላዲት ምናልባት ድሕሪ’ዚ ኵሉ ዓመት ከመይ ገይረ ከይትብል ብወገንና ጸገም የለን። ጸገማ ተረዲእና ምስጢራ ክንዕቅበላ ኢና።
መጺኣ ትረከበና ጥራይ። ካብ’ዛ እዛ ሓበሬታ ብመገዲ ጋዜጣ ሓዳስ ኤርትራ ዝተሓትመትላ ግዜ ኣብ ዘሎ ናይ ክልተ ወርሒ ግዜ ጭቡጥ መልሲ ካብኣ ወይ ካብ መቕርባ እንተዘይረኺብና ግን፡ ብጌናኡ
ኣብ ቅልውላው መንነት ከይኣተወት ከላ ምእንቲ ዕድልን መጻኢ ህይወትን እዛ ህጻን ክንብል፡ ከም ወለዲ ኰይኖም ሓብሒቦም ዘዕብዩ ናይ ጡብ ወለዲ ኣናዲና ብፍቕርን ሓልዮትን እትዓብየሉን ተማሂራ እተፍርየሉን መገዲ ከነናዲ ንሓስብ። …ስለዚ፡ ብቐንዱ ንወላዲታ፡ ባዕላ መጺኣ ውላዳ ብኽብሪ ንክትርከበና፣ ካብኡ ተረፈ ከኣ፡ ትፈልጡዋ ሰባት እንተሃሊኹም፡ ብንጹር ማለት መርትዖ
ብዘለዎ መገዲ መጺእኩም ንኽትሕብሩ ብመገዲ ዓምዲ ‘ገጻት ህይወት’ ንላቦ.. -ወደሓንኩም።”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close