ሆስፒታል ዕዳጋ ሓሙስ ብተገልገልቲ ይሙገስ – 3000 Eritrean babies born since 2014 in Edaga Hamus

3000-eritrean-babies-born-since-2014-in-edaga-hamus-asmara-eritrea

ዝሕጉስ ዜና – ኮማዊ ሆስፒታል ዕዳጋ ሓሙስ፡ ኣገልግሎቱ ንምስፋሕ ብዘካየዶ ናይ ጽገና ትሕተ-ቅርጺ ዕማምን ብዘተኣታተዎ መሳርሒታትን፡ ዝምስገን ኣገልግሎት መወለዳን ይህብ ከምዘሎ ተሓቢሩ። ሓላፊት’ቲ ኮማዊ ሆስፒታል ሲስተር ምነት ወልዳይ፡ ካብ 2014 ክሳብ ሕጂ ፴፻(3000) ኣዴታት ኣብ’ቲ ሆስፒታል ከምዝሓረሳ፡ እዚ ድማ ኣብ ካልኦት ሆስፒታላት ንዝርአ ዝነበረ ጻዕቂ ኣብ ምፍዃስ፡ ከምኡ’ውን ኣብ ምግታእ ህይወት ኣደታትን ዕሸላትን ጒሉሕ ተራ ከምዘለዎ ኣረዲኣ።

ተገልገልቲ ኣብ ዝሃብኦ ሓበሬታ፡ ቅድምን ድሕርን ሕርሲ – ውሑስ ኣገልግሎት እሞ ድማ ኣብ ቀረባ ምርካበን፡ ካብ ብዙሕ ጥዕናዊ ጸገማት ከምእተናገፋ ገሊጸን።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close