ኣብ ታሕቲ ትረኽቡዎ ሓበረታ ናይ ብቀይሕ ሕብሪ ናይ ገጋ መልእኽቲ ከም ዝኾነ ንሕብር ንደሊ፥ ሓወልቲ ናይ ጸጋይ ኣራርዛ እዩ ነሩ ናይ ሃፀይ ሃይለስላሰ ኣይነበረን።

[ሎሚ ኣብ ሃረርጌ ዝባሃል ከተማ ናይ ኦሮሞ ትውልዲ ዘለዎም መንእሰያት ንዓመታት ዝቖሞ ሓወልቲ ኣረሜናዊ ሃይለስላሴ ከምዘፍረስዎ ተፈሊጡ ኣሎ።

እዞም ኦሮሞ ዝኹኑ ትውልዶም መንእሰያት ነዚ ስጉምቲ ዝወሰዱ ብ ወድብ ሑቡራት ኣፍሪቃ ዝተወስደ ናይ ሃይለስላሴ ሓወልቲ ምትካል ሕርቃኖም ንምግላጽ ሙኻኑ ተገሊጹ።]

እዛ ኣብ ቀጽሪ AU ዘለ ኸ ክንደይ ትጸንሕ ትኸውን ዝብል ኣብ ግምት ኣቲዩ ኣሎ።

ሕጂ ግርም።

Source: Mussie Sibahtu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *