መንደፈራ – ሃገራዊ ማእከል ፊስቱላ ኣገልግሎቱ የስፍሕ – Commendable fistula treatment

ማእከል ሕክምና ፊስቱላ መወከሲ ሆስፒታል ዞባ ደቡብ፡ ብመራኸቢ ብዙሓን ብዝገበሮ ጻውዒት መሰረት፡ ካብ መላእ ሃገር ንዝመጻ ግዳያት መብጣሕትን ክንክንን ይገብር ከምዘሎ፡ ክኢላ መወልዳንን ሓኪም ማህጸንን ፊስቱላን ዶክተር ሃብተ ሃይለመለኮት ሓቢሩ።
ዶክተር ሃብተ፡ ናብቲ ማእከል ካብ ዝመጻ 45 ግዳያት ፊስቱላ፡ ድሮ እተን 32 ዘድሊ መብጣሕቲ ከምእተገብረለን ብምሕባር፡ እቲ መደብ በቲ ዝተወጠኖ ብጽቡቕ ይሰላሰል ከምዘሎ ገሊጹ።
ኣብ’ቲ መወከሲ ሆስፒታል ክኢላ ሕክምና ማህጸን ዶክተር ዳዊት ሰረቐ ብወገኑ፡ ኣብ መላእ ሃገር ዝርከባ ሆስፒታላት፡ መብጣሕቲ ዝመልኩ ክኢላታት መሕረስቲ ተመዲቦምለን ስለዘለዉ፡ ኩለን ነብሰ-ጾራት ኣብ ትካላት ጥዕና ብምሕራስ ካብ ጠንቅታት ፊስቱላን ካልኦት ጸገማትን ክናገፋ ኣዘኻኺሩ።
ፊስቱላ ካብ ክትፍውሶ ክትከላኸሎ ስለዝቐልል፡ ሕብረተሰብ እውን ነብሰ-ጾራት ኣብ ትሕቲ ምክትታል ሕክምና ንክሓርሳ ከተባብዕ ድማ ተላብዩ።
ኣብ ከተማ መንደፈራ ዝርከብ ሃገራዊ ማእከል ሕክምና ፊስቱላ፡ ካብ 2006 ንደሓር ጥራይ – 1250 ግዳያት ደቂ-ኣንስትዮ ከምዝሓከመ ሰነዳቱ የረድኡ።
ምስ’ዚ ኣብ ዝተኣሳሰር ካልእ ዜና፡ ወከልቲ ህዝቢ ንኡስ ዞባ ማይ-ምነ፡ ብምኽንያት በዓል መስቀል፡ ክዳውንቲ፡ ናውቲ ጽሬትን እኽለ-ማይን ብምሓዝ፡ ኣብ መወከሲ ሆስፒታል መንደፈራ ንዘለዋ ተሓከምቲ ፊስቱላ በጺሖም።

Mendefera, 04 October 2017- Dr. Habte Hailemelekot, Gynecologist, indicated that the Fistula Center at the Southern region Referral Hospital is conducting commendable Fistula treatment for patients coming from all over the country.

Dr. Habte said that out of the 45 patients that arrived to the hospital for treatment after the announcement made, operation has been already conducted on 32 patients and are in good condition.

Fistula expert at the Hospital Dr. Dawit Issac on his part pointed out that the operation procedure takes from one to four hours according to seriousness of their condition. He also said that the patients stay at the hospital until they fully recover with full accommodation provided.

Explaining that prevention of fistula is easier than treating it, Dr. Dawit called on the public to cooperate in advising pregnant women deliver at health facilities in order to avoid unexpected eventualities.

The patients on their part expressed appreciation for the free of charge treatment they received and are fast recovering.

Documents of the National Fistula Center indicate that since its establishment in 2006, the center has conducted treatment on 1,250 fistula patients.

In the same vein, representatives of the residents of Mai-Mine subzone visited the fistula patients in connection with the Meskel Holiday and donated sanitation materials.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close