ሽግ ናጽነት ንዞባ ጋሽ-ባርካ ተረኪባ – Sheg Natsinet Ne Zoba Gash Barka Terekiba

ካብ 22 ለካቲት ጀሚራ ኣብ ዞባ ደቡብ ዑደት ከተካይድ ዝጸንሐት ሽግ ናጽነት፡ ብ21 መጋቢት ንዞባ ጋሽ-ባርካ ተረኪባ። ኣብ ሞልቊ ኣብ ዝተኻየደ ናይ ምርኽኻብ ስነ-ስርዓት፡ ኣመሓደርቲ ዞባታት ጋሽ-ባርካን ደቡብን፡ ከምኡ’ውን ኣዛዚ ማእከላይ እዚ ሜጀር ጀነራል ሃይለ ሳሙኤልን፡ ኣዛዚ ምዕራባዊ እዚ ብሪጋደር ጀነራል ተኽለ ክፍላይን ኣብ ዝተረኽቡሉ፡ ህዝብን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ብሰልፊ ዝተሰነየ ድሙቕ ኣቀባብላ ገይሮምላ።

ኣመሓዳሪ ዞባ ጋሽ-ባርካ ኣቶ ፍስሃየ ሃይለ ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ሽግ ናጽነት ኣብ’ቲ ዞባ ንሓደ ወርሒ ኣብ እትጸንሓሉ፡ ንኽብራ ዝገልጽን ንድምቀታ ዝዂልዕን ምድላዋት ተገይሩ ምህላዉ፡ ጋሽ-ባርካ፡ ምጅማር ብረታዊ ቃልሲ ዝተበሰረሉ፡ ድሕሪ ናጽነት’ውን ኣብ ምውሓስ ልኡላውነት ሓያል መኸተን ጽንዓትን ዝተራእየሉ ስለዝኾነ፡ ዑደት ሽግ ናጽነት ፍሉይ ርዝነትን ክብርን ከምዘለዎ ገሊጹ።

Eritrean Sheg Natsinet Ne Zoba Gash Barka Terekiba

ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡብ ኣቶ ኤፍረም ገብረክርስቶስ ብወገኑ፡ ነቲ ብሃረርታ ክጽበያ ዝጸንሐ ህዝቢ ዞባ ጋሽ-ባርካ ዮሃናኡ ድሕሪ ምግላጽ፡ መለክዒ ርዝነት ሽግ ናጽነት፡ ክብርትን ዘይትድፈርን ሓያል ሃገር ምህናጽ ምዃኑ ኣረዲኡ። ስነ-ስርዓት ምቅብባል ዝተኻየደላ ሞልቊ፡ ኣብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ፡ ደርግ ሕኒ- ሕነ ናይ’ቲ ዘጋጥሞ ዝነበረ ስዕረት፡ ኣብ 1984 – ኣብ መዓልቲ ዕዳጋ ብደብዳብ ነፈርቲ 42 ዜጋታት ዝቐተለላ ምዃና፡ ኣብ’ቲ ኣጋጣሚ ተዘኪሩ።

ሽግ ናጽነት ብድሕሪ’ዚ፡ ኣብ 1980ታት ምስ ጸላኢ ዓበይቲ ናይ ምርብራብ ውግኣት ዝተኻየደሉን፡ ኣብ መኸተ ወራር ወያነ ዓበይቲ ቅያታት ዝተፈጸመሉን – ንኡስ ዞባ ሞልቊ ብምስንጣቕ፡ ናይ 102 ኪሎ ሜተር ጒዕዞ ሸፊና፡ ትማሊ 25 መጋቢት ሽላሎ ኣትያ ኣላ። ዝቕጽል ዑደት ሽግ ናጽነት፡ ናብ ተኾምብያ፡ ኣውጋሮን ጎልጅን፡ ኣስታት 129 ኪሎ-ሜተር ዝሽፍን ክኸውን’ዩ።

Source: ሓዳስ ኤርትራ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close