ቅድም ቀዳድም ድሕነት ሃገር | Eritrean news from UK Conference Sheffield

Eritrean news in Tigrinya: ኤርትራውያን ተቐማጦ ሸፊልድ

ኤርትራውያን ተቐማጦ ሸፊልድ – ዓባይ ብሪጣንያ። ሃገራዊ ዓቕሚ ንምጒልባት መደባት ጥሙር ሃገራዊ መኸተ ንምዕዋት ኣበርቲዖም ከምዝሰርሑ። ብ1 ግንቦት ኣብ ዘካየድዎ ኣኼባ ህዝባዊ መኸተ ደጊሞም ኣረጋጊጾም፣ እቶም ዜጋታት ድሕሪ ዘካየድዎ ዘተ።

ድሕነት ሃገር ንምሕላው ቅድም ቀዳድም ዝሰርዕዎ መደብ ምዃኑ ብምንጻር። ምስ ሃገሮም ዘለዎም ምትእስሳር ንምሕያል ኣበርቲዖም ከምዝጽዕቱ ብምግላጽ። ማሕበረ-ኮም ኣብ ቈልዑ።

መንእሰያትን ደቂኣንስትዮን ጀሚሩዎ ዘሎ ንጥፈታት ብዝሓየለ ክድፈኣሉ ኣዘኻኺሮም፣ ኣብ’ቲ መንእሰያት ብብዝሒ ዝተሳተፍዎ ኣኼባ። ኣምባሳደር

ኤርትራ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ኣቶ ተስፋሚካኤል ገራህቱ። ብዉዱብን ዉሁድን ኣገባብ ኣብ መላእ ዓለም ዝካየድ ዘሎ ናይ መኸተ ንጥፈታትን ዉጽኢቱን። ከምኡ’ውን ንህሉው ኩነታት ሃገርን ዞባናን ኣመልኪቱ ሰፊሕ መብርሂ ሂቡ፣

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close