ባረንቱ – ሓርበኛታት ስንኩላን ኲናት ኣባይቲ ይህነጸሎም – New House Construction For Disabled War Veterans

ተቐማጦ ከተማ ባረንቱ፡ ኣብ ከባቢኦም ምስ ዘለዉ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ተወሃሂዶም፡ ኣብ’ታ ከተማ ክጣየሱ ንዝመረጹ ሓሙሽተ ስድራ-ቤታት ሓርበኛታት ስንኩላን ኲናት፡ መንበሪ ኣባይቲ ይሃንጹ ኣለዉ።

ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ባረንቱ ኣቶ ኣውረልዮ ጃኮሚኖ፡ እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ዝተጀመረ ስራሕ፡ ድሮ ኣብ ደረጃ ምኽዳን ከም ዝበጽሐ ብምሕባር፡ ህዝቢ ባረንቱ፡ ነቲ መደብ ንምትግባር ንዝወሰዶ ተበግሶን ንዘርኣዮ ውህደትን ሞጒሱ። ኣብ’ቲ ብደገፍ ኩባንያታት ህንጻ ሙሳ ዓሊን ሰገንን ዝሰላሰል ዘሎ ዕማም፡ ምምሕዳር ዞባ ጋሽ-ባርካን ንኡስ ዞባ ባረንቱን ንብረት ብምቕራብ ኣበርክቶ ይገብሩ ምህላዎም እውን ገሊጹ።

ኣብ ኣጋ ምዝዛም በጺሑ ዘሎ መንበሪ ኣባይቲ፡ ክልተ መደቀሲ ክፍልታት፡ ክሽነ፡ ዓይኒ-ምድሪን ቀጽሪን ዘጠቓልል ኰይኑ፡ ህዝቢ ብተበግሶኡ መዕረቒ ማይ ባስካ ይሃንጸሉ ከምዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ’ሎ። ብወለንታኦም ኣብ ዞባ ጋሽ-ባርካ ክጣየሱ ዝመረጹ 16 ስድራ-ቤታት ሓርበኛታት ስንኩላን ኲናት፡ እቶም 5 ኣብ ባረንቱ፡ 8 ኣብ ተሰነይ፡ 3 ድማ ኣብ ኣቑርደት፡ ኣፍ- ሂምቦልን ሞጎሎን ክቕመጡ ምዃኖም፡ ሓበሬታ ቤት-ጽሕፈት ክፍሊ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ዞባ ጋሽ-ባርካ የረድእ።

Source: http://50.7.16.234/hadas-eritrea/haddas_ertra_02052017.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close