ተገልገልቲ -ምውፋር ኣውቶቡሳት ዕዳጋ-ሓሙስ- የማርሩ

ነቐፈታ ዜና፣ ኣብ ከተማ ኣስመራ – ንኡስ ዞባ ዕዳጋ-ሓሙስ ዝርከብ ምውፋር ኣውቶቡሳት፡ ካብ ጸሓይን ዝናብን ዝከላኸል መጽለሊ ክህነጸሉን ጽሬቱ ክወሓስን ተገልገልቲ ጸዊዖም።

ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ፡ ተጓዓዝቲ – ኣውቶቡስ ክጽበዩ ኣብ ግዜ ሓጋይ ግዳይ ጸሓይን ደሮናን ኣብ እዋን ክረምቲ ድማ ኣደዳ ዝናብ ይኾኑ ከምዘለዉ ብምምልካት፡ ከም’ቲ ኣብ ካልኦት ከተማታት ሃገርና ዘሎ – ግቡእ መጽለሊ ክስራሓሉ፡ ጽሬቱ እውን ምክትታልን ምቊጽጻርን ክግበረሉ ሓቲቶም።

ኣቦ-መንበር ማሕበር ምውፋር ‘ኣውቶቡስ ዓወት’ ኣቶ መብራህቱ ነገደ፡ ማሕበሮም ምስ ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ዕዳጋ-ሓሙስ ብምትሕብባር፡ ኣኣብ ክልተ ወርሒ ኣብ’ቲ ቀጽሪ ወፈራ ጽሬት ከምዘካይድ፡ እንተኾነ፡ ምስ ዘሎ ብዝሒ ተገልገልትን ሸቐጣትን ቀልጢፉ ከምዝረስሕ ብምሕባር፡ ዝምልከቶም ኣካላት ብፍላይ ድማ በዓል-መዚ መጓዓዝያ ምድሪ ኣብ’ዚ መዳይ’ዚ ኣበርክቶ ክገብር ተማሕጺኑ።

እቲ ዕለታዊ ካብን ናብን ዳርጋ ናብ መላእ ኤርትራ ዝዋፈራ ኣውቶቡሳት ዘአንግድ ቀጽሪ፡ ተጓዓዝቲ ብዝድርብይዎ ርስሓትን ካብተን መካይን ብዝፈስስ ዘይትን ካልእን፡ ንጥዕና ኣዝዩ ኣሰካፊ ኮይኑ ከምዘሎ እዮም ተገልገልቲ ዝገልጹ።

ንመረረ ተገልገልቲ መልሲ ንምርካብ፡ ወኪል ኤሪና ንሓላፊት ምውፋር ኣውቶቡስ ዕዳጋ-ሓሙስ ተወኪሳ ነይራ – ግዳ መልሲ ንምሃብ ፍቓደኛ ከምዘይኮነት’ያ ገሊጻትላ።

Source: Shabait.Com – ሓዳስ ኤርትራ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close