ታሪኽ ከተማ ኣቑርደት – Tarikh Ketema Akordet

ታሪኽ ከተማ ኣቑርደት፥ ራስ ዎልደሚካኤል ምስ ኣጸ ዮውሃንስ ካብ ትግራይ ብሓንሳብ ኾይኖም ኣንጻር ቱርክን ዓባይ ብሪጣንያ ተዋግኦም ነሮም ቅድሚ ጥልያን ናብ ከበሳ ምእታው ብቅፍኣት ግብሪ ራእስ ኣሉላ ካብ ትግራይ። Tarikh Ketema Akordet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close