ንምንታይ ኢያ ኤርትራ ንእሽቶ ሃገር ኢላ ትጽዋዕ – Why is Eritrea referred as a tiny Country?

(Scroll down for English) ዕቕምታታን ኽእለታታ ኸምኡዉን እቲ መዳርኽቲ ዘይብሉ ጅግንነት ናይ ታሪኽ ኤርትራ ንምንእኣስዶ ይኸውን?
ኤርትራ ኻብ ርእሲ 90 ሃገራት ኣብ ዕለም ዝርከባ ትዓቢ ብስፍሒ መሬት እንተርእይናዪ፡ ብ5 ዕጽፊ ንሃገር ኢስራኤል ትዕብያ፡ ብ10 ዕጽፊ ን ሃገር ጃማይካ፡ ብ5 ዕጽፊ ኻኣ ንሃገር ጅቢቲ ትዕብያ።
why-is-eritrea-referred-as-a-tiny-country
እንትኾነ ግን እዘን ኣብ ላዕሊ ተጠቒሰን ዘለዋ ሃገራት ከም ንኣሽቱ ሃገራት ወይ ክኣ (tiny country) ተባሂለን ኣይስመያን ብ ናይ ወስተርን ሚድያ።
ሃገርና ኤርትራ 6 ሚልዮን ህዝብታት ኣለዋ፡ ምስ ሮርወይ እንተኣዋዳዲርና፡ ኖርወይ 4 ሚልዮን ህዝብታት ኣለዋ፡ ኸምኡዉን ሲንጋፖር 3 ሚልዮን ህዝብታት ይርከብዋ፡ ብተወሳኺ ስዉዘርላንድ ኣስታት 7 ሚልዮን ህዝብታት ይርከብዋ። ኣንተኾን ግን ካብቲ ዝገርም ነገራት እዘን ዝተጠቕሳ ሀገራት ከም ናኣሽቱ ሃገራት ወይ ክኣ (tiny Country) ተባሂለን ኣይስመያን ንምንታይ ኾን ይኸዉን እቲ ምኽንያት?
ንምዃኑ ኸ ግዝፊ ሃገር ኣገዳስነት ኣሎዎ ድዩ? እታ ሓንቲ ሃገር ኣብክንዲ ብሽማ ምጽዋዕ፡ እታ ንእሽቶ ሃገር ኢልካ ምጽዋዕ ካልእ ጉልባብ መልእኽቲ ወይ ካኣ (hiden message) ይህልዎዶ?
ኤርትራ ኣብ 80ታትን ኣብ 90ታትን 3.5 ሚልዮን ጥራሕ ኢዩ ነይሩ ብዝሒ ህዝብታታ፡ ኸምቲ ኣብ ታሪኽና ዝራእናዮ ኻኣ ንመንግስቲ ኢትዮጽያ ነታ ብህዝባ እዝያ ብብዝሒ ትፍለጥ ሃገር ኣስታት 80 ሚልዮን ህዝብታት ዝሓዘት፡ ድሕሪ ናይ መሪር ሳላሳ ዕመታት ብረታዊ ቓልሲ ንኢትዮጽያ ኸምዝሰዕረታ እቲ መዛግብ ታሪኽና መዝገብ ጅግንነት ዝምስክሮ ሓቂ’ዩ።
ብኣንጻሩ ኣብ ዕለም እተን ብብዝሒ ሕዝብታተንን መሬተንን ኣዝየን ዕበይቲ፡ ናኣብነት ብራዚል ህንዲ ኸምኡውን ኢትዩጽያ ኣዝየን ኻብተን ዝደኸያን ኸሙዃነን ንዕዘብ።
ብዝሒ ሕዝብን መሬትን ዘይኮን ዝያዳ ዘገድስ እቲ ኣማራርሓን ጽፉፍ ምሕደራን ወይክኣ ( management) ኢዩ ዝያዳ ዘገድስ።
እዘን መዓኸናት ዜናታት ናይ ዓለም ንኤርትራ ኣብ ክንዲ ብሽማ፡ እታ ንእሽቶ ሃገር ኢልካ ምግላጽ፡ ብናታይ ኣረኣእያ ሓደ ኻብቲ ናይ ስነኣእምሮ ኹናት ዘካይድዎ ዘለው ሸርሕታት ኣብ ርእሲ ህዝብናን መንግስትናን፡ ንዓና ዕቕምና ሓይልናን እቲ ጀግና ታሪኽናን ኽእለትናን ንምንእኣስ ዝገብርዎ ዘለዉ ቶንኮል ይመስለኒ።
ኤርትራ ንእሽቶ ዝባሃል ኣዛራርባ ንዓዓ ዝውክል ቕኑዕ ሽም ኣይኮነን።፡እቶም ሕጂ ሽማ ገዲፎም ናእሽቶ ኢሎም ዝውከስዋ ዘለው ማዕከን ዜናታት ዓለምን ውልቀሰባትን ኤርትራ መን ምዃና ዕቕማ ጅግንነታዊ ታሪኻን ኽእለታን ኣዳዕዲዕም ይፈልጥዎ ኢዮም።
እታ ንእሽቶ ሃገር ወይ ካኣ( tiny Country) ንኤርትራ ትውክስ ቕንዕቲ ሽም ኣይኮነትን።
Is it politically motivated to undermine its strength and gallant history?
Eritrea is bigger than 90 Countries around the world, 5 times bigger than Israel, 10 times bigger than the size of Jamaica, and 5 times bigger than the size of Djibouti. When was the last time you heard someone referring to Israel or the other Countries mentioned as a tiny country?
Eritrea has a population of 6 million comparing to Norway with only 4 million, Singapore 3 million, Switzerland with 7 million populations. None of the aforesaid Countries are referred to as tiny Countries.
Does size matter any way? As we know throughout our history, during the 80’s and 90’s Eritrea with only 3.5 million populations managed to defeat its southern neighbor Ethiopia, one of the most populous Countries in Africa, with 80 million populations, during the thirty-year arm struggle.
The Countries with the largest population such as India, Brazil, and Ethiopia are among the poorest countries around the world, in contrast small Countries such as Singapore, Switzerland, and Norway are among the most richest countries in the world.
It’s not about the size,it’s about managing your God given resources properly that matters the most. However, the west media referring to Eritrea constantly as “tiny-Country ” is ill motivated to undermine its Strength.
Tiny in psychological term is associated with weak, poor, and defenseless. Those who use the term tiny knows too well the strength and power of Eritrea and its gallant sons and daughters.
In this context the word “Tiny” does not properly represent Eritrea.
Source: FB Anbessa Cheai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close