ንዘለኣለም ብርሃን ይሃብኪ ኤርትራ መዓርና – ፪ ሜጋ-ዋት ዘመንጩ መደበር ጸሓያዊ ጸዓት ተተኺሉ – 2 Mega Watt Solar Energy For Eritrea – Adi Halo

ኣብ ዓዲ-ሃሎ፡ ፪-2 ሜጋ-ዋት ዘመንጩ መደበር ጸሓያዊ ጸዓት ተተኺሉ

ኣብ ቀዳማይ ገጽ ናይ’ቲ ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ልምዓት ቀረብ ጸሓያዊ ጸዓት ንምውሓስ ተበጋጊሱ ዘሎ ንጥፈታት፡
ኣብ ዓዲ-ሃሎ – ንኡስ ዞባ ድባርዋ፡ ፪-2 ሜጋ-ዋት ጸዓት ኤለክትሪክ ዘመንጩ መደበር ጸሓያዊ ጸዓት ተዋዲዱ።
ኣካያዲ ስራሕ ነቲ መደበር ዝሃነጸ ኤርትራዊ ትካል “ኢ-ቴክ” ሜጀር ኣኽሊሉ ሃብተማርያም፡ እቲ ፕሮጀክት ብውሽጣዊ ዓቕሚ መንእሰያትና ኣብ ውሽጢ ፫-3 ኣዋርሕ ከምእተተኽለ ብምሕባር፡ ኣብ’ቲ ከባቢ ንዝሰላሰል ዘሎ ልምዓታዊ መደባትን ቀረብ ዝስተ ማይን ናይ ጸዓት ደገፍ ከምዝገብር ኣረዲኡ።
እቲ ፕሮጀክት፡ ናይ መጀመርያ ተመኲሮ ዝተቐስመሉ፡ ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ-ሰብ ዝካየድ ዘሎ ወፍሪን ገስጋሱን

ዝተንጸባረቐሉ፡ ከምኡ’ውን ናይ ምግባር ዓቕሚ መንእሰያትና ዝያዳ ዝተጋህደሉ ምዃኑ ጠቒሱ ድማ፡ ተቐሲሙ ዘሎ ተመኲሮን ተጠርዩ ዘሎ ክእለትን፡ ተመሳሳሊ ፕሮጀክትታት ብስፍሓትን ብኣድማዕነትን ንምትግባር ዘኽእል ከምዝኾነ ገሊጹ።
ነዚ ናይ ዓዲ-ሃሎ ፕሮጀክት ናብ ፬-4 ሜጋ-ዋት ክብ ንምባሉ መደብ ከምዘሎ፡ ጐድኒ-ጐድኑ ድማ ኣብ ገርገራ ናይ ፪-2 ሜጋ-ዋት ፕሮጀክት ተበጋጊሱ ምህላዉ ዝጠቐሰ ሜጀር ኣኽሊሉ፡ ዓቕሚ ምምንጫው ጸሓያዊ ጸዓት ብምምዕባል፡ ቀረብ ጸዓት በብመድረኹ ክብ ንምባል ብውጥንን በብገጹን ይስራሓሉ ከምዘሎ ሓቢሩ።
ኣብ’ቲ ፕሮጀክት ካብ ዝተሳተፉ መንእሰያት፡ ብክልሰ-ሓሳብ ንዝቐሰምዎ ትምህርቲ ኣብ ተግባር ከውዕልዎ ምብቅዖም ፍናን ከምዝፈጠረሎም ብምጥቃስ፡ ኣብ ስራሕ ዝተራእየ ውህደትን ምምልላእን፡ ምስጢር ዓወት ናይ’ቲ ፕሮጀክት ምዃኑ ገሊጾም።
ኣብ ካልኦት ዞባታት ልምዓት እውን ተመሳሳሊ ፕሮጀክትታት ጸሓያዊ ጸዓት ናይ ምውዳድ ውጥን ከምዘሎ፡ ኣብ ከርከበት ናይ 8 ሜጋ-ዋት ኣብ ገርገራ ድማ ናይ ፬-4 ሜጋ-ዋት መደበራት ንምትካል ዝተበጋገሰ ዕማም ምህላዉ እቲ ሓበሬታ ኣረዲኡ።

Adi-Halo: 2 MW solar power put in place

Asmara, 12 December 2017- As part of the effort being undertaken to develop solar power in the country 2 MW solar power has been put in place at Adi-Halo, Dubarwa sub-zone.

The manager of E-Tech, Maj. Aklilu Habtemariam said that the project has been implemented within 3 months through internal capacity and that is expected to significantly contribute in ensuring potable water supply and agricultural activities in the area.

Indicating that the successful implementation of the project attests to the investment made on human resources development and its progress as well as the capacity of the youth, Maj. Aklilu pointed out that with the experience gained similar projects could be successfully implemented through internal capacity.

Maj. Aklilu reiterated that there is a plan to upgrade the Adi-Halo solar power to 4 MW and that eventually to develop the supply of solar energy across the country.

Maj. Aklilu also said that similar solar power projects are being initiated in other regions of the country including 8 MW in Kerkebet and 4 MW in Gergera.

The youth that participated in the project on their part expressed satisfaction for applying what they learned theoretically into practice and that they have accumulated ample experience for implementing similar future projects.

Source: Shabait.com & Haddas Ertra

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close