ዘሕጉስን ዘግርምን ዘሕዝንን ዜና፥ ኢትዮጵያ ን ዩናይተድ ኔይሽን ናይ ኤርትራ ዶብ ከምትቅበል ኣመልኪታ ድሕሪ ፲፮-16 ዓመት።

ዘሕጉስ ዜና፥ ን ሰላም ዕብየት ሃገር ክፍጸም ተስፋ ኣሎዎ፥ ናብ ዩናይተድ ኔይሽን ስለ ዝበጸሐ።

ዘግርም ዜና፥ ኣብ ጥቃና ኸሎዉ ናብ ዩናይተድ ኔይሽን የመልክቱ፥ እዚ ኩላትና ኣብ ግዝኣት ከምዘለና የርኤና። (Imperialism)

ዘሕዝን ዜና፥ ድሕሪ ፲፮-16 ዓመት ምቅባሎም እዩ ዘሕዝነካ፥ ዩናይተድ ኔይሽን ካብ ቀደም ዘይትፈትወና ሎሚ ግን ምርጫ ስእኖም ናብ ኤርትራ ተጸግዖም ካብ መጀመርታ ዘይምስማዖም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *