ኣሕዋትና ኣሓትና ብሰላም ካብ ልብያ ናብ ጥልያን ኣትዮም – መስከረም ፳፻፲፰ – Our Brothers Arrive Safely From Libya To Italy – September 2018

ዘሕጉስ ዜና፥ ኣሕዋትና ብሰላም ካብ ልብያ ናብ ጥልያን ኣትዮም – መስከረም ፳፻፲፰። Our Brothers Arrive Safely From Libya To Italy – September 2018.

Translated from Italian original Article under this Text:

Police stop the migrants escaped Rocca di Papa: “We took 2 years to arrive in Italy”

The police stopped sixteen ship migrants Diciotti who left the Rocca di Papa area. The Eritreans had gone to the Baobab camp in Rome for assistance. They tried to leave the country intimidated by the experience of the ship Eighteen and the attitude of the Italian government: “We want to leave Italy, we can not have a future here”.


Polizia ferma i migranti fuggiti Rocca di Papa: “Abbiamo impiegato 2 anni per arrivare in Italia”

La polizia ha fermato sedici migranti della nave Diciotti che si sono allontanati dalla struttura di Rocca di Papa. Gli eritrei si erano recati presso il campo del Baobab di Roma per ricevere assistenza. Cercavano di lasciare il paese intimoriti dall’esperienza sulla nave Diciotti e dall’atteggiamento del governo italiano: “Vogliamo lasciare l’Italia, non possiamo avere un futuro qui”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close