ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ምስ ሓረስቶት ተመያይጡ

ካብ ዞባታት ዓንሰባ፡ ማእከልን ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ብወለንታኦም ናብ ንኡስ ዞባ ከርከበት – ምምሕዳር ከባቢ ኣመላይት ብምውራድ – ኣብ ሕርሻዊ ልምዓት ተዋፊሮም ዘለዉ ኣልማዕቲ፡ ምህርቶም ኣብ ቆፎኡ ክሳብ ዝኣቱ ኩነታት ሕርሻኦም ብግቡእ ክከታተሉ፡ ኣመሓዳሪ ዞባ ዓንሰባ ኣጥቢቑ ኣተሓሳሲቡ።

ኣቶ ዓሊ ማሕሙድ ነዚ መተሓሳሰቢ’ዚ ዘቕረበ፡ ካብ 12 ክሳብ 16 ለካቲት፡ ኣብ ንኡሳን ዞባታት ከርከበት፡ ኣስማጥን ሓልሓልን ዑደት ብምክያድ፡ ልምዓታዊ መደባት ኣብ ዝተዓዘበሉ ኣጋጣሚ እዩ።

ኣብ ከባቢ ሂምቦል-ቀጨጭ ንዝካየድ ዘሎ መስርሕ ቅየሳ መሬት፡ ደረጃ ምዕባሌ ንግዳዊ ምንቅስቓስን ኩነታት ነበርቲን ድሕሪ ምዕዛብ ምስ ኣልማዕቲ ኣብ ዝገበሮ ርክብ እውን፡ እቲ ከባቢ ብትሕተ-ባይታዊ ማይ ፍሉጥ ስለዝኾነ፡ ነበርቲ ኣበርቲዖም ብምስራሕ መነባብሮኦም ከመሓይሹን ኣብ ምዕባለ ከባቢኦም ኣበርክቶ ክገብሩ ምእንቲ፡ ኣመሓደርቲ ከባቢ ኣበርቲዖም ክነጥፉ ኣዘኻኺሩ።

ብዘይካ’ዚ ኣቶ ዓሊ፡ ህዝቢ ንኡስ ዞባ ኣስማጥ ብቀጻሊ ወፈራታት ንዝጽግኖ ዘሎ መስመር ከረን -ኣስማጥ በጺሑን፡ ብኩባንያ ህንጻ ሰገን ንዝካየድ ዘሎ ናይ ምጥጣሑ ዕማም ተዓዚቡን። በቲ ዝሰላሰል ዘሎ ዕዮ – ልዕሊ 45 ኪሎ-ሜተር ናይ’ቲ መስመር ከም እተጸገነን፡ ኣብ ሓውሲ ከተማ ሓልሓል በጺሑ ከምዘሎን ተፈሊጡ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close