ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ንኡስ ጨንፈር ማእከል ጀርመን ዓመታዊ ኣኼባኦም ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ኣቃኒዖም

%e1%8a%a3%e1%89%a3%e1%88%8b%e1%89%b5-%e1%88%85%e1%8b%9d%e1%89%a3%e1%8b%8a-%e1%8c%8d%e1%8a%95%e1%89%a3%e1%88%ad-%e1%8a%95%e1%8b%b0%e1%88%9e%e1%8a%ad%e1%88%ab%e1%88%b5%e1%8a%95-%e1%8d%8d%e1%89%b5

ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ንኡስ ጨንፈር ማእከል ጀርመን ዓመታዊ ኣኼባኦም ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ኣቃኒዖም ኣባላት ህዝባዊ ግንባር ንደሞክራስን ፍትሕን ንኡስ ጨንፈር ማእከል ጀርመን ብዕለት 30 ጥቅምቲ 2016 ኣብ ከተማ ፍራንክፈርት ዓመታዊ ኣኼብኦም ኣቃኒዖም።

ነቲ ኣኼባ ብኣቶ ዘርእሰናይ ገብረትንሳኤ ኣቦ መንበር ናይቲ ንኡስ ጨንፈር ብናይ እንቋዕ ደሓን መጽእኩም መእተዊ ቃል ድሕሪ ምኽፋቱ፡ ስዒቡ ኣብ ሓፈሻዊ ህልው ኩነታት ሃገርና፡ዞባናን ዓለምን ዘቶኮረ መግለጺ ብፈጻሚ ጉዳያት ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ሃ/ኤርትራ ኣቶ ዮውሃንስ ወልዱ ቀሪቡ።

ንሓፈሻዊ ኩነታት ግንባር ጀርመን ኣመልኪቱ ድማ ሓላፊ ንኡስ ዞባ ጀርመን ህዝባውን ኮማውን ጉዳያት ኣቶ ካሕሳይ ተወልደ ጸብጻብ ድሕሪ ምቕራቡ፡ንኩነታት ህግደፍ
ንኡስ ጨንፈር ማእከል ጀርመን ዝምልከት ድማ ብኣቶ ተኽልያ መኮነን ጽሓፊ ንኡስ ጨንፈር ማእከል ጀርመን ሓጺር ጸብጻብ ኣቕሪቡ።

ጸብጻባት ድሕሪ ምቕራቡ ተሳተፍቲ ኣባላት ግንባር ኣብ ሓፈሻዊ ህሉው ኩነታት ጉጅለታት ኣባላተንን ኣትኲሮም ድሕሪ ምምይያጥ፡ ድኽመታት ጉጅለታት ናብ ጭቡጥ  ሓይሊ ንምቕያር መደብ ስራሕ ንኡስ ጨንፈር ጉጅለታትን ዘሀብትም ሃነጽቲ ርእይቶታት ኣቕሪቦም።

ብተወሳኺ እቲ ሓያል ጎድናታት ክዕቀብን ክብርትዕን፡ ድኽመታቱ ኣሪሙ፡ ኣንጻር ውሽጣውን ደጋውን ተጻብኦታት መኸተኡ ኣትሪሩ ክቕጽልን፡ንብሕጂ ክመጽእ ንዝኽእል ተጻብኦታት ንምምካት ድልውነቱን ቀጻልነቱን ንምርግጋጽ፡ ምህናጽ ሃገርን ሃገራውነትን ናይ ወለዶታት ሕቶ ምዃኑ ብምርዳእን፡ተካኢ ወለዶ ኣብ ምምልማልን ሃገራዊ ታሪኹ፡ ክቡር ባህሉን ክብርታት ሕብረተሰቡን ምውራስ ዓቢ ዕማም ይጽበዮ ከምዘሎ ድሕሪ ምግንዛብ፡ ንትግባረኡ መደብ ስራሕ ኣውጺኡ ብዕቱብነት ክሰርሓሉ ምዃኑን ኣብ ሓባራዊ ስምምዕ ድሕሪ መብጻሕ፡ ንመድረኻዊ፡ እዋናውን መጻእን ዕማማት ዝምልከት ዓመታዊ መደብ ስራሕ ኣጽዲቑ።

ብኣቶ ዮሃንስ እያሱ ካብ ቤት ጽሕፈት ኤምባሲ ን„ህልው ኩነታትን ብድሆታትን ቁጠባ ኤርትራን’’ ዝምልከት ዝቐረበ ኣስተምህሮን፡ „ምስጢር ዓወትናን ክብርታትና“ ዘርእስቱ ብኣቶ መድሃኔ ተስፋኣለም ዝቐረበ ትምህርትን ከኣ ቀንዲ ኣርእስትታት ናይ’ቲ ዕለት ኔሮም።

ኣብ መወዳእታ ኣብ መበል 71 ኤኼባ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሳልሳይ ኮሚቴ ንሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኤርትራ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሓለፈ ሓሙስ 27 ጥቕምቲ 2016 ኣብ
ልዕሊ ኤርትራን ህዝባን ብፍልይቲ ልኡኽ ሺላ ኪታሩትን ኢትዮጵያን ጅቡቲን ዝቐረበ ናይ ጠቐነን ሓሶትን ክሳዊ እማመ ንምፍሻል ናብ ዝምልከቶም ሰበስልጣናት ጀርመንን ኤሮጳዊ ሕብረትን ኢመይላት ክልእኩ ምዃኖም ቃል ድሕሪ ምእታው፡ ለበዋታትን ሓበሬታታን ድሕሪ ምቕራብ፡ ብሃገራዊ መዝሙር ዓመታዊ ኣኼባኦም ብዓወት ዛዚሞም።

ዓወት ንሓፈሽ!

ኣካያዲት ኣካላት ህግደፍ ንኡስ ጨንፈር ማእከል ጀርመን

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close