ኣብ እምበረሚ ፕሮጀክት ማይ ተተግቢሩ

ብምትሕብባር ምምሕዳር ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕርን ናይ ልምዓት መሻርኽቱን፡ ኣብ ንኡስ ዞባ ባጽዕ – ምምሕዳር ከባቢ እምበረሚ ብልዕሊ 3 ሚልዮን ናቕፋ ፕሮጀክት ማይ ተሃኒጹ።

እቲ ብጸሓያዊ ጸዓት ዝሰርሕ ፕሮጀክት፡ ክልተ መዐደሊ ነቑጣታት፡ ከዛኒ ማይን ንኣስታት ትሽዓተ ኪሎ- ሜተር ዝተዘርግሐ ሻምቆታት ማይን ዘጠቓለለ’ዩ።

ሓላፊ ሃብቲ ማይ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣቶ ሃብተጼን ብርሃነ፡ ድሮ ልዕሊ 600 ስድራ-ቤታት ተጠቀምቲ ኮይነን ምህላወን ጠቒሱ፡ ነበርቲ ብውሕሉል ኣገባብ ክጥቀሙሉን ብግቡእ ክከናኸንዎን ተላብዩ።

ንነዊሕ ዓመታት ንነፍሶምን ጥሪቶምን ካብ ሓንቲ ዒላ ክሰትዩ ምጽንሖም ዝሓበረ ኣመሓዳሪ ምምሕዳር ከባቢ እምበረሚ፡ ኣቶ ዓብዱልቃድር ዓሊ ብወገኑ፡ ፋሕ ኢለን ዝነበራ ዓድታት መዓሽያትን ደበት-ኣሚርን ኣብ’ቲ ምምሕዳር ብምጥርናፈን ተጠቀምቲ ናይ’ቲ ፕሮጀክት ክኾና ከምዝበቕዓ ገሊጹ።

ኣብ ምስልሳል’ቲ ዕዮ ንዝገብራኦ ኣበርክቶ ድማ ሞጒሱ። ምምሕዳር ከባቢ እምበረሚ፡ ካብ ከተማ ባጽዕ ንሸነኽ ሰሜናዊ ምዕራብ ኣስታት 12 ኪሎ-ሜትር ርሒቓ ትርከብ። 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close