ኣገዳሲ ምኽሪ ንቖልዑ ብዘይ ኣቦ ዝዓብዩ ዘሎዉ ካብ ኣመሪካ ሾው ስቲፍ ዝበሃል። ኣብ ናይ ሎሚ ሕብረተሰብ ብብዝሒ ዝራኣይ ዘሎ ብዘይ ኣቦ ምዕባይ ከም ከብድ መንፈሳዊ ገበን ኣንጻር ህጻን ከም ዝኾነ ኣብዝ ቃለ መጠይቕ ንርኦ ንኽእል። ን ኣሓትን ወይ ኣሕዋትን ኮምኡ ከይ ጓነፎም ሓደራ ናይ ኩላትና ሓልፍነት እዩ። 

Important advice for kids which growing up without fathers from the famous Steve show, nowadays is sadly normal growing without father not 50 years ago. The best option for kids to grow in a stable condition is with father and mother. If one parent is missing it will have huge affect on the kids in the future. That’s why it is always important to grow with father and mother figure together.

For most woman it is important how a man talk, but only talk without an action will lead to depression and fed up. Because its not real, real person do what they say.

For most man it is important to have a beautiful woman, but without a healthy mind and body your future wife will suffer many sickness which effect you as an so called protective husband.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *