ኣገዳሲ ደብዳበ ናይ ኢስያስ ኣፎርቂ ብዛዕባ ዶብ ቅድሚ ፶-50 ዓመት ተጸሓፈ

ካብ ደብዳበ፥ ኣብ ኣፍሪቃዊት ኤርትራ ዘይኩን ጥራይ፥ ኣብ ምሱእ ዓለም ብሓፈሻ፥ ናይ ኣብ ዶብ ዝርከቡ ህዝብታት ዝምድናን ምቅርራብን ካብቲ ናይቲ ሃገር ውሽጣዊ ዝምድናን ምቅርራብን፥ ዝሰፍሔን ዝብርተዔን ስለ ዝኸውን ግን እቲ ኣብ ዶብ ዝርከብ ተመሳሳሊ ጠባያትናይ ተደወብቲ ሃገራት፥ ነሓንቲ ሃገር ሸራሪፍካ ምምቃል ዝበቅዕ ኣብነት ኣይኮነን።

ኤርትራ ሃገርና ድማ ከምኡ ሓንቲ ኤርትራ ኾይና ድኣ እያ እትነሃገር ኣኾነትን። እቲ ኣብ ጥቃ ሱዳን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ምስ ህዝቢ ሱዳን ብምሉኡ እንተኣጠማመትናዮ ኣዝዩ ዝተረሓሓቐ ህዝቢ እዩ።

ከምቲ ኣብ ኤርትራ ሃገርና ዘሎ ጀኦግራፈካዊ(Geographical)፥ ኤኮኖሚያ ውን፥ ሃይማኖታውን ቋንቋውን ያታውን ፍልልይ፥ ኣብ ኢትዮጵያን፥ ሱዳንንውን ኣሎ። ብዝያዳ ኣብኡኳ ድኣ እንተዘይበዚሑን እንተዘይገ…….

Source: Sirak B.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close