ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ፬፻፳፰ ተመሃሮ ኣመሪቑ – 428 Eritrean Students Graduated from Agriculture College

በሩኽ ዜና – Good Eritrean News: ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ፡ ፪፻(200) ደቂ- ኣንስትዮ ዝርከባኦም ፬፻፳፰(428) ተመሃሮ፡ ብ፲(10) ሓምለ ብደረጃ ማስተርስ፡ ቀዳማይ ዲግሪን ዲፕሎማን ኣመሪቑ። እቶም ብዓውድታት ሕርሻዊ ቊጠባ፡ ሕርሻዊ ምህንድስና፡ ስነ-ፍልጠት ፍረታትን ኣሕምልትን፡ ስነ-ብቚሊ፡ ስነ-ፍልጠት መሬትን ኣከባብን፡ ስነ- እንስሳን ሕክምና እንስሳን ዝተማህሩ፡ ፰(8) ብማስተርስ፡ ፪፻፵፪(242) ብቐዳማይ ዲግሪን ፩፸፰(178) ድማ ብዲፕሎማ’ዮም ተመሪቖም።

ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ ፬፻፳፰ ተመሃሮ ኣመሪቑ - 428 Eritrean Students Graduated from Agriculture College

ዲን ናይ’ቲ ኮለጅ ኣቶ ሰመረ ኣምለሶም ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ፡ ኣብ ምርግጋጽ ውሕስነት መግቢን ቊጠባዊ ምዕባለን ኣበርክቶ ዝገብሩ ክኢላታት ናይ ምፍራይ ራኢ ክውን ንምግባር ካብ ፳፻፭(2005) ከካይዶ ዝጸንሐ ጻዕሪ፡ መመሊሱ ዝደምቕ ውጽኢት ይርከቦ ከምዘሎ ገሊጹ። ተመረቕቲ – ፍልጠቶም ብቐጻሊ ምርምርን መጽናዕትን ከዕብዩን ካብ ሓረስቶት ሃገርና ተመኲሮ ክቐስሙን ድማ ኣዘኻኺሩ።

ሳላ ምጅማር ፕሮግራም ማስተርስ ዲግሪ፡ ቊጽሪ ላዕለዋይ ማዕርግ ዘለዎም መምህራን እናዓበየ ይመጽእ ምህላዉ፡ ብኡ መንጽር ድማ ቊጽሪ ወጻእተኛታት መምህራን ኣብ’ቲ ኮለጅ ብ፶(50) ሚእታዊት ከምዝጐደለ ዝሓበረ ኣቶ ሰመረ፡ ፱(9) ዜጋታት መማህራን ንናይ ዶክተረይት ማዕርግ ናብ ዝተፈላለያ ሃገራት ተላኢኾም ምህላዎም ሓቢሩ።

ሚኒስተር ሕርሻ ኣቶ ኣረፋይነ በርሀ፡ ኣብ’ዚ ካብ ልምዳዊ ሕርሻ ናብ ዘበናዊ ሕርሻ፡ ካብ ካርቦናዊ ጸዓት ናብ ተተካኢ ጸዓት፡ ከምኡ’ውን ካብ ምፍራይ ጥረ- ነገራት ናብ ምፍራይ ምስሩሕ ነገራት እንሰጋገረሉ ዘለና እዋን፡ ኣብ መስርሕ ህንጸት ዝጸንሑ ዓበይቲ ዲጋታት፡ መሰረታዊ ትሕተ-ቅርጺ ተዋዲዱሎም ከምዘሎ ጠቒሱ፡ ተመረቕቲ ንዘሎ ብድሆታትን ዕድላትን ኣብ ግምት ብምእታው፡ ኣብ ዝምደቡሉ ናይ ስራሕ ቦታ ብወኒን ርእሰ-ተኣማንነትን ክሰርሑ ተላብዩ። ወኪል ተመረቕቲ ድማ፡ ሕርሻዊ ምህርቲን ውጽኢቱን ንምምዕባልን ውሕስነት መግቢ ንምርግጋጽን ክካየድ ዝጸንሐ ጻዕርታት ንምድንፋዕ፡ ብዘይተጓላባነት ከምዝሰርሑ ኣረጋጊጹ። ኮለጅ ሕርሻ ሓመልማሎ፡ ካብ ፳፻፰(2008) ክሳብ ፳፻፲፮(2016)፡ ፵፫(43) ብማስተርስ፡ ፲፭፻፮(1506) ብቐዳማይ ዲግሪ፡ ፲፰፻፵፮(1846) ድማ ብዲፕሎማ ከምዘመረቐ ሰነዳቱ የመልክቱ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close