ዒላበርዕድ – ፈተነ ምሩጽ ዘርኢ ብልቱግ ዘተባብዕ ውጽኢት ሂቡ

ኣብ ንኡስ ዞባ ዒላበርዕድ ዝነጥፍ ‘ማሕበር ሓረስቶት ማሓበሽ’፡ ኣብ ‘ኮና’ ዝተባህለ ምሩጽ ዘርኢ ብልቱግን ምርባሕ ከብትን ዘካየዶ ፈተነታት ጽቡቕ ውጽኢት ከምእተረኽቦ፡ ኣብ ዘካየዶ ገምጋማዊ ኣኼባ ገሊጹ።

ብ፳፭(25) መስከረም ኣብ ኣግሮ-እንዳስትሪ ዒላ-በርዕድ ኣብ ዝተኻየደን ሓለፍቲ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ዓንሰባን ኣባላት ማሕበርን ዝተሳተፍዎን ኣኼባ፡ ላዕለዋይ ተመራማሪ ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር ኣቶ ንጉሰ ኣብርሃ፡ ዛጊት ኣብ ፈተነ ዘርኢ ኮና ዝተዓመ ስርሓት ዘተባብዕ ምዃኑ ጠቒሱ፡ ቀጻሊ ስልጠናታት ምሃብ፡ ምሩጽ ዘርኢ፡ ጸረ-ባልዓትን ጸረ-ጸሃያይን ምቕራብ፡ ምድንፋዕ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ካብ ቀንዲ ዕላማታት’ቲ ትካል ምዃኑ ሓቢሩ።

ሃገራዊ ትካል ሕርሻዊ ምርምር፡ ካብ ፳፻(2000) ጀሚሩ ምስ ሓረስቶት ብምውህሃድ ኣብ ዞባታት ዓንሰባ፡ ደቡብን ጋሽ-ባርካን ምሩጽ ዘርኢ ብልቱግ፡ መሸላ፡ ስርናይ፡ ስገም፡ ዕፉንን ጥረታትን ብውሑድ ዓቐን የባዝሕን ይዝርግሕን ምህላው ዝሓበረ ኣቶ ንጉሰ፡ ዛጊት ልዕሊ 6,680 ኩንታል ከም እተዘርግሐ ኣረዲኡ።

ዕላማ’ቲ ኣብ 9.5 ሄክታር ዝተኻየደ ናይ ፈተነ ንጥፈታት፡ ምህርቲ ሓረስቶት ብምስሳን ውሕስነት መግቢ ንምርግጋጽ ምዃኑ፡ ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ ዞባ ዓንሰባ ክኢላ ልምዓት ብቚሊ መንእሰይ ዮናስ ኣብርሃም ሓቢሩ።

፴(30) ኣባላት ዝጥርንፍ ‘ማሕበር ሓረስቶት ማሓበሽ’ ብደረጃ ንኡስ ዞባ ዒላ-በርዕድ ኣብ ፳፻፲፮(2016) ዝቘመ ኮይኑ፡ ኣብ ምርባሕ ከብቲን ደርሁን ልምዓት ፍረታትን ይነጥፍ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close