ዒድ ኣል-ፈጥር ብምዕሩግ ስነ-ስርዓት ተባዒሉ

ዒድ ኣል-ፈጥር ኣል-ሙባረክ ናይ 1438 ዓመተ-ሂጅርያ፡ ብቕድሚ ትማሊ ኣብ መላእ ሃገር ብክብ ዝበለ ስነ-ስርዓት ተባዒሉ።

ኣብ ከተማ ኣስመራ፡ መእመናን – ብንግሆኡ ንሓባራዊ ሰላት ዒድ በብመኣዝኖም ናብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም’ዮም ተኣኻኺቦም። ኣብ’ቲ ላዕለዎት ሰበ-ስልጣን መንግስትን ግንባርን፡ ዲፕሎማሰኛታት፡ መራሕቲ ሃይማኖትን ብኣሽሓት ዝቚጸሩ መእመናንን ዝተረኽቡሉ ስነ-ስርዓት፡ መእመናን ብዋና ጸሓፊ ላዕለዋይ ባይቶ ኢፍታእን እስላማዊ ጉዳያትን ሸኽ ሳልም ኢብራሂም ኣልሙኽታር እናተመርሑ፡ ሰላት ዒድ ኣብጺሖም።

ሸኽ ሳልም ኣብ ዘስመዕዎ ኹጥባ፡ ኣብ’ዚ ክቡር ዕለት ዒድ፡ መእመናን ካብ’ታ ዘላቶም ዘካት ከውጽኡ፡ ንዝተጸገሙ ክሕግዙ፡ ንዝሓመሙ ከጸናንዑ፡ ንዝተባእሱ ክዓርቁ፡ ንዝበደልዎም ኪሓድጉሎም፡ ከምኡ’ውን ሓድሕዶም ይቕረ ክበሃሃሉን ክፋቐሩን ብምልባው፡ ንሃገርና ሰላምን ብልጽግናን ተመንዮም።

እዚ ከም’ዚ ኢሉ እንከሎ፡ ብምኽንያት ዒድ ኣል-ፈጥር፡ ብምትሕብባር ሚኒስትሪ ዜናን ምምሕዳር ንኡስ ዞባ ጊንዳዕን ኣብ ከተማ ጊንዳዕ ህዝባዊ በዓል ተኻዪዱ።

ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ ኣቶ ዑመር ያሕያ፡ ከምዚ ዝበለ ሓባራዊ በዓል፡ ንውህደትን ስኒትን ህዝቢ ኤርትራ ዘንጸባርቕን መሊሱ ዝድርዕን ምዃኑ ብምጥቃስ፡ ነቲ ጽምብል ክውን ኣብ ምግባር ንዘበርከቱ ኩሎም ኣመስጊኑ።

ብተመሳሳሊ ምኽንያት፡ ብምትሕብባር ድምጺ ሓፋሽ ኤርትራን በዓል-መዚ ምዕቃብ ኣግራብን እንስሳ ዘገዳምን፡ ኣብ መናፈሻ ‘ቴክኖ-ጋርደን’ ናይ ምዝንጋዕ መደብ ተኻዪዱ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close