ዓቢይ ጾምን ሰናብቲ ዓቢይ ጾምን – ፩ይ ክፋል(Part 1)

Eritrean regligion: ዓቢይ ጾምን ሰናብቲ ዓቢይ ጾምን – ፩ይ ክፋል(Part 1)። በስመኣብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ኣሃዱ ኣምላክ ኣሜን!

 
ኣቐዲምና ብበረኸት ፣ብምሕረት ዝጓስየና ንዘሎ ቅዱስ እግዚኣብሔር ብኣና ብድኹማት ባሮቱ ፣በቶም ከየዕረፉ ኩሉ ግዜ ብዘይምቁራጽ ዘመስግንዎ ቅዱሳን መላእኽትን ብኹሎም ፍጡራቱን ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን፣፣ ኣሜን፣፣ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ካብቲ ዝሓለፈ ዓመት ናብዚ ዓመት እዚ ብሰላም ሓልዩ ብጥዕና ስለ ዘጽንሓናን ዘብጽሓናን ስሙ ዝኸበረን ዝተመስገነን ይኹን። ኣሜን!

ዝኸበርኩም ኣንበብትን ተኸታተልትን መደባትና ካብዚ ቀጺልና እምበኣር ብዛዕባ እዚ ኣትዩና ዘሎ ዓብይ ጾም(ኣርብዓ ጾም)፣ከምኡ ብዛዕባ እተን ኣብ ውሽጢ ዓብይ ጾም ዘለዋ ሸሞንተ ሰናብቲ ከም ፍቓድ ኣምላኽ ክንርኢ ኢና ፣ኣምላክ ናይ ቅዱሳን ምስጢሩን ጥበቡን ይግለጸልና ። ኣሜን!!! ጾምና ንነፍስና ዝቅድስ መንግስተ ሰማይ ዘውርስ ይግበረልና።

ዓቢይ ጾም(ኣርብዓ ጾም)

ጾመ ኣርብዓዓእዚ ጾም እዚ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ድሕሪ ናብ ሩባ ዮርዳኖስ ከይዱ ብዮሓንስ ምጥማቑ ከይወዓለ ከይሓደረ ኣብ ገዳመ ቆሮንጦስ ብምኻድ ዝጸሞ ጾም እዩ (ማቴ4፣2)። ዓቢይ ጾም መበሊኡ፣ካብ ኩሎም ኣጽዋማት እቲ ዝዓበየ፣ባዕሉ ኣምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጸሞ ጾም ብምዃኑ፣ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝጸመን መዓልታት ኣርብዓ ብምዃኑን ድማ ካብዚ ተበጊሳ ቅድስት ቤተክርስቲያና ነዚ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየስሱስ ክርስቶስ ዝጸሞ ጸሞ “ዓቢይ ጾም ወይ ድማ ኣርብዓ ጾም” እናበለት ትጽውዖ፣፣ጠቕላላ ብዝሒ መዓልታት ናይዚ ጾም እዚ 55 መዓልታት ክኸውን ከሎ ፣ካብቲ ጎይታ ዝጸሞ 40 መዓልቲ እቲ 15 መዓልቲ ካበይ ዝመጸ እዩ ንዝብል፣ቅድስት ቤተክርስቲያና ዝሰርዓቶ ስርዓት፣ዝሕገገቶ ሕጊ ምፍላጥ ናይ ኩላትና ግደን እጃምን እዪ፣፣ እዚ ምዃኑ ከይንዝንግዕ እና ተላበና ጽሑፍና ክንቅጽል፥

ናይ ጎይታና ኢየርሱስ ክርስቶስ ጾምን ፈተንኡን (ማቴ4፣1-12 )

ብድሕርዚ መንፈስ ቅዱስ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብዲያብሎስ ክፍተን ናብ በረኻ ወሰዶ ፣፣

መንፈስ ናብ በረኻ ወሰዶ ክብል ከሎ ቅዱስ ወንጌላዊ ማቴዎስ ብግዴታ ከይዱ ንምባል ዘይኮነስ እንተኮነ ግን ሓሳቡ ፍቓዱ እዩ፣፣ንኣብነት ጸሙን ፈተንኡን ምስ ፈጸመ “ጎይታ ኢየሱስ ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ናብ ገሊላ ተመልሰ” ከም ዝበለ ሉቃስ ወንጌላዊ፣፣(ሉቃስ4፣14)

ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ክፍተን ኢሉ ናብ ገዳመ ቆሮንጦስ ኣይከደን እንተኾነ ኣብቲ ቦታ ከይዱ ምስ ጾመ ምፍታኑ ስለዘይተረፎን ስለ ዝተፈተነን ቅዱስ ማቴዎስ ወንጌላዊ ክጽሕፍ ከሎ “ብዲያብሎስ ክፍተን” ኢሉ ጸሓፈ፣፣ ናብ ገዳም ምኻዱ’ኸ ስለምንታይ እዩ፧ እንተበልና ድማ ኣብ ገዳም ጾም ንወጣንያን ዝቐለለ እዩ፣፣ንፍጹማን ግና ዝበርትዔ እዩ፣፣ ስለዚ ንኹሉ ኣብነት ክኸውን ኢሉ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናብ ገዳም ከይዱ ጾመ፣ከምቲ ቅዱስ ጴጥሮስ ዝጸሓፎ ድማ ንዓና ኣርኣያ ኮነና ፣በቲ ዝኸዶን ዝሓለፎን ክንሓልፍ ከኣ ናትና ግዴታ እዩ፣፣

ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ነቲ ፈተና ደልይዎ ኣይከደን፣ “ ነቲ ፈታኒ ሓይሉ ከጥፍእ ደልዩ እምበር ክፈተን ደልዩ ኣይኮነን’’ ከም ዝበለ ቅዱስ ሳዊሮስ ዘኣንጾኪያ ኣብ (ሃይማኖት ኣበው85፣25)፣፣

ብፍቓዱ እውን ነቲ ፈተና ኣለዓዒሉ ኣየምጽኦን፣ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ፈተነታት ኣብ ልዕሊኡ ክፍጸሙ ብፍቓዱ ኣየለዓዓሎምን፣ብታህዋኾም ድኣ ፣ብሓይሊ እቲ ምስ ስጋ ዝተወሃሃደ ቃል ጠፍኡ ከም ዝበለ ቅድስ ሳዊሮስ ዘኣንጾኪያ ኣብ ሃይ.ኣብው85፣14

ኣርብዓ መዓልትን ኣርብዓ ለይትን ከኣ ጾመ፣፣ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣርብዓ መዓልትን ኣርብዓ ለይትን ዝጾመሉ፣ትሕቲ ኢሉ ናብ ሳላሳ ልዕል ኢሉ ከኣ ኣርብዓን ሓሙሽተን ዘይጸመ ኣንተተባህል በዚ ቀጺልና እንርእዮ መረዳእታታት እዩ፣፣

ንዝያዳ ንባብ ኣብዚ ዝስዕብ link ብሰማያዊ ተጻሒፉ ዘሎ) ጠውቑ!!!

http://mahberemariamisrael.com/ዓቢይ-ጾምን-ሰናብቲ-ዓቢይ-ጾምን-1ይ-ክፋል/

ጾምና ጾመ ድሕነት ይግበረልና ኣሜን!!!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close