ዘራእቲ ንኡሳን ዞባታት ሻምብቆን ዓዲ- ዃላን ጽቡቕ ከምዘሎ ተሓቢሩ – Eritrean Agriculture Condition in Shambuko and Adi Quala

ሎሚ ዓመት ብዝነበረ ህጡር ክራማት፡ ዘራእቲ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ ከምዝበጽሐ፡ ኣመሓዳሪ ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ ገሊጹ። ኣቶ ተስፋይ ባይራይ፡ ምስ ምጅማር ክራማት፡ ግራውቲ ብናይ ውልቅን መንግስትን ትራክተራት ብኣጋ ሳላ ዝተሓርሰ፡ ጻዕሪ ሓረስቶት ብእኹል ዝናብ ተሰንዩ መብዛሕትኡ ኣእካል ኣብ ደረጃ ፍረ በጺሑ ከምዘሎ ሓቢሩ። ኣብ’ቲ ከባቢ ብቐጻሊ ዘጋጥም ምብላዕ ኣእካል ብጥሪት ንምግታእ፡ ዝተዋሃሃደ ጻዕሪ ክካየድ፡ ዝነቐጸ ኣእካል ድማ ቅድሚ ጸያቕ ማዕጺድ ብግቡእ ክእከብ ዝጸውዐ ኣቶ ተስፋይ፡ ዝተሓፍሰ ምህርቲ ብግቡእ ክዕቀብን ንነዊሕ ዝጠመተ ትሕጃ ናይ ምሓዝ ባህሊ ክሕይልን ተማሕጺኑ።

eritrean-agriculture-condition-in-shambuko-and-adi-quala

ኣብ ንኡስ ዞባ ሻምብቆ ሎሚ ዓመት ብዝናብ ክራማት ካብ ዝተዘርአ 17 ሽሕን 500 ሄክታር፡ እቲ 90 ሚእታዊት መሸላ፡ ዝተረፈ ድማ ከም ስምስም ዝኣመሰሉ ናይ ቅብኢ ኣእካልን ጥረታትን ምዃኑ፡ ሰነዳት ቤት-ጽሕፈት ምምሕዳር ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ የረድኡ። እዚ ከምዚ’ሉ እንከሎ፡ ኩነታት ዘራእቲ ንኡስ ዞባ ዓዲ-ዃላ ኣብ ጽቡቕ ከምዝርከብ፡ ንመግሃጫ እንስሳታት ዝውዕል ዝተሓዝአ ቦታታት ድማ እኹል ቀለብ ኣውሒሱ ምህላዉ፡ ሓላፊ ቤት-ጽሕፈት ሚኒስትሪ ሕርሻ’ ናይ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ንጉሰ ወልደሚካኤል ሓቢሩ።

ኣብ’ዚ ዓመት’ዚ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ 800 ሚሊ-ሜተር ዝዓቐኑ ዝናብ ኣዝመራን ክራማትን ከምእተመዝገበ ዝጠቐሰ ኣቶ ንጉሰ። ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ዝርከባ 19 ዲጋታትን 15 ራህያታትን ዝኣክል ማይ ከምዘዋህለላ ገሊጹ። ክኢላ ልምዓት ብቚሊ ኣብ’ቲ ንኡስ ዞባ ኣቶ ምሕረትኣብ ሃብቱ ድማ፡ 15,609 ሄክታር ጣፍ፡ መሸላ፡ ዳጉሻ፡ ዕፉን፡ ዓተርን ሰበረን ከምእተዘርአ ብምሕባር፡ ዘራእቲ ቆላ ኣብ ዓጺድ ከምዝበጽሐ፡ ኣብ ከበሳ ድማ ከምዝሸወተ ሓቢሩ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close