ዘኩርዕ ግእዝ ትግርኛ ፊደል ኣብ ባቢሎን ታሪኻዊ ቦታ ተረኽቡ፥ ኣብ ፫-3 ድቂቅ ፳-20 ሰከንድ ትረኽቡዎ። ሳላ ናጂብ ሚካኤል ካብ ዳዕሽ ድሕኑ ነዓና ከም ታሪኻዊ ምስክር ክንትክመሉ ኽእልና። ብታርኽ ወይ ብሃይማኖት ይኹን ብዛዕባ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ / ኮራን(ኢምነት ኣስለማይ) ብዙሕ ብዛዕባ ባቢሎንን ከባብኡን ተጻሕፉ። ቅድሚ ፲-10 ዓመት ቃለ መጠይቕ ናይ ኣቦና ቀሺ ኣሮን ብዛዕባ ባብሎንን፥ ሞሶፖታሚያን ክሳረብ ኸለዉ ምስክር ደልየ ስእነ ንረ፥ ይበሃል እዩ ኢሎም ኣፋንዮምና። ነዝ ቪድዮ ቅድሚ ፪-2 ዓመት ረኽበ ንረ ግና ብሰንኪ ሕጽረት ግዜ ኣይረኸብኩን ፖስት ክገብራ፥ ኣይትሓዙልና ኩቡራት ኣሕዋትን ኣሓትን።

ብናተይ ምስክራዊ ገምጋም ኩላቶም ደቂ ዘርእ ሞሶፖታሚያ ኸማና ይመስሉ ኒሮም። ግን ብሰንኪ ኣለክሳንደር ን ደቂ ባቢሎም ዝሰዓሮም ብሰንኪ እዚ ጸዓዱ ምስ ነዓና ዝመስሉ ተሓውሶም ን ዓረብ ዝመስሉ ተፈጥሮም።

ደቂ ፋላሻን ኣንጻር ደቂ ኢስራኤላዊያን፥ ዜሕዝን ኢስራኤላዊያን ክብረት ን ጸለምቲ የብሎም፥ ኣቦሓጎታቶም ቅድሚ ፳፭፻-2500 ዓመት ኩሎም ጸለምቲ ኢዮም ነሮም።

Ethiopian Israeli protestors scuffle with Israeli police during a demonstration against police brutality and racism, in the centre of Tel Aviv on June 22, 2015. More than 135,000 Ethiopian Jews live in Israel, having immigrated to the Jewish state in two waves in 1984 and 1991. AFP PHOTO / MENAHEM KAHANA / AFP / MENAHEM KAHANA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *