ዘይተረኣየ ትሕትናን ክብረትን ኣብ ዓለማዊ ሚዲያ – ደገፍካ ኣይፍለየና ኩቡር ብጻይና – Humble Of PIA Never Seen In World Media

ዘኩርዕ ቪድዮ፥ ዘይተረኣየ ትሕትናን ክብረትን ኣብ ዓለማዊ ሚዲያ – ደገፍካ ኣይፍለየና ኩቡር ብጻይና። ሓንቲ ወርሒ ሓንቲ ዓቢ ሕሶት ንሰምዕ ብዛዕባ ኤርትራ፥ ግን ከምዝ ጹቡቅ ቪድዮታት ካብ ዓለማዊ ዜና ኣይንረክብን ዳርጋ ክበሃል ይኸኣል። ስለምንታይ ኢዩ ኤርትራዊ ብዛዕባ መንግስቲ ይኹን ብዛዕባ ሃገር ሕማቅ ትራይ ንሰምዕ። እንድሕር እቲ ግዘ ኣብ ሕሶት ነትፍኦ ኣብ ስራሕ ምወፈና ኩላትና ምሃፍተና።

This kind of videos of the humble PIA you find only by private persons but never in World Mass Media. But why we dont find any positive things about Eritrea and its people. An average Eritrean must overcome stressfactors like monthly lie’s. If you check the annual lies we Eritreans overcome its amazing in one way and also wondering why we Eritreans most of the time talk about lies. If every Eritrean stop to listen to lies, we are sure we would all become rich people.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close