ዝረኣየ ዓይኑ ይብራህ – ሓወይ ሃይላይ ኪዳኑ ገረዚሄር ዝብሃለ ቅድሚ ፳-20 ዓመት ናብ ከባቢ አምባ ደርሆ ከይዱ

መጀመርታ እንኳዕ ዓይኒ ፀላኢ በርበረ አተዎ ፡፡ብምቅፃል ን20ዓመት ዝአክል ምፍልላይ ክንደየናይ ከቢድ ምኻኑ ግልፂ እዩ።

በዚድማ ክንደይ ስድራ፡ ቤተ ሰብ ፡ዘመድ፡ ፉቁራት፡ ፈተውቲ ወዘተ አነ ድማ ካብአቶም ሓደ እየ ዓብይ ሓወይ ሃይላይ ኪዳኑ ገረዚሄር ዝብሃለ አብ 1988 ዓ.ም. ንኤርትራ ከይዱ፡ ካብ ገጠር ዓድዋ ትግራይ ናብ ኤርትራ ከባቢ እምባ ደርሆ ዝብሃል ቦታ ይነብር ኔሩ።

መልክዑ ዳማ ቁሞቱ ማእኸላይ ኣብ ማእኸል ርእሱ በሰላ ዘለዎ ኮይኑ እቲ ኩነታት ካብ ዝተፈፀመሉ ግዜ ዋላ ደሃይ አይብለይን ሰለዚ ነዚ ተረዲእኩም ንከትተሓባበሩኒ (0974573408)ንክትተሓባበሩኒ ብትሕትና ይፅበ።

ክሳብ መፅየ ዝሪኦ፡፡

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close