“ዝሰላሰሉ ዘለዉ መደባት፡ ንደረጃ ምዕባለ ኤርትራ ዝድርኹ’ዮም”

ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ሃገርና ብሓፈሻ፡ ኣብ ዞባ ዓንሰባ ድማ ብፍላይ ብውህደት ህዝብን መንግስትን ዝሰላሰሉ ዘለዉ መደባት ልምዓት፡ ኣብ ጒዕዞ ምርግጋጽ ቊጠባዊ ሓርነት ንዝምዝገብ ዘሎ ገስጋስ ዘነጽሩ ምዃኖም፡ ኣባላት ባይቶ ዞባ ዓንሰባን ነበርቲን ገሊጾም።

“ዝሰላሰሉ ዘለዉ መደባት፡ ንደረጃ ምዕባለ

ህዝቢ ተጠቃሚ መሰረታውን ምዕሩይን ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ንክኸውን፡ ብሰንኪ ሰበኽ-ሳግማዊ መነባብሮ ቀዋሚ ናብራ ክመርሕ ንዘይከኣለ ድማ ኣብ ዝተጸንዐ ቦታታት ብምጥርናፍ ርጉእ ህይወት ንኽመርሕ ዝተገብረ ጻዕሪን ወፍሪን፡ ውጽኢቱ እናደመቐ ይመጽእ ከምዘሎ፡ ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣነጺሮም።

ክሳብ ዝረሓቐ ከባቢታት ዝተዋደዱ ትካላት ትምህርቲን ጥዕናን፡ ኣገልግሎታት መጓዓዝያ፡ ማይ፡ ኤለክትሪሲቲን ቴሌፎንን ኣብ ዕለታዊ መነባብሮ ህዝቢ መስተርሆት ፈጢሮም ምህላዎም ዝጠቐሱ እቶም ወሃብቲ ርእይቶ፡ ንምክንኻኖምን ምምዕባሎምን እጃሞም ከበርክቱ ዘለዎም ቅሩብነት ኣረጋጊጾም።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close