ኣገዳሲ መልእኽቲ ካብ ዶክተር ፍረንሲስ ክረስ ወልሲንግ ብዛዕባ ጽልኢ ኣንጻር ጸለምቲ። ዝያዳ ጸገማት ኣብ ህጻናት ብዘይ ኣቦ ወይ ብዘይ ኣደ ዝዓቢዩ ፍረ ግዝኣት ጥልያን መንነትና ባህልና ክብረትና።

ተወሳኺ ኣርእስቲ ብዛዕባ ህጻናት ብዘይ ኣቦ ወይ ብዘይ ኣደ ዝዓብዩ ኣብ ህወቶም ጸገማት ከምዝፈጥረሎም ትሕብር ኣላ። ምስ ኹነታት ኤርትራዊያን ኣብ ስደት ዘሎ ክርኣይ ይኸኣል። ግዝኣት ጥልያን ከምዝበደለና ኣብ ቡዙሓት ኤርትራዊያን ክንርእ ንኽእል እና። ብሕልፊ ዝያዳ ኣብ ሰባት መንነቶም ባህሎም ዝንዕቑ ወይ ዘይኽብሩ ኣብ ጭንቐት ኣብ ነብሲ ምቅታል ከምዝ ኣትዉ ስሕት እልና ክንርእ ንኽእል እና።

ዶክተር ፍረንሲስ ክረስ ወልሲንግ ጽቡቅ ገራ ብቋንቋ ኢንግልዝ ገራ ተረደኣና ኣላ።

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *