ጽምብል መበል 52 ዓመት ምጅማር ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ


ጽምብል መበል 52 ዓመት ምጅማር ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ

ኣብ ከተማ ከለን ብዓወት ተዛዚሙ

IMG_0442ኤርትራውያን ተቐማጦ ከለንን ከባቢኣን ብምኽንያት መበል 52 ዓመት ምጅማር ቃልሲህዝቢ ኤርትራ ብዕለት 14.09.2013 ካብ ስዓት 12.00 ክሳብ ስዓት 21.00 ብኣባላት ህ.ግ.ደ.ፍ. ከተማ ከለን ተዳለወ ፡ “ቅድም ቀዳድም ንሃገራዊ ሓድነት ” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ኣታዊኡ ንሓደ ትምህርቲ ቤት ኣብ ኤርትራ ዝዕል ፡ ሕጻናትን መንእሰያትን ወለድን ዘሳትፍ ዕዉት በዓል ተኻይዱ። መደብ ብዓል ብዝኽሪ ሰማእታት ተኸፍተ፡ ኣቦ መንበር ህ.ግ.ደ.ፍ.ከለን ኣቶ እስቲፋኖስ ወልደ ንተሳተፍቲ ናይ እንቋዕ ደሓን መጻእኩም መልእኽቲ ብድሕሪ ምቕራብ “መግለጺ ህዝባዊ ግንባር ንባሕቲ መስከረም” ታሪኻዊ መግለጺ ምጅማር ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ኣንበበ።
ከምቲ ልሙድ ሓድነታዊ ባህርያት ውዳቤታት ከተማ ከለን ንኹሎም ሃገራውያን ተቐማጦ ከለንን ከባቢኣን ዝዕድም ተፈላለዩ መጻወቲ ናይ ሕጻናት ፡ ንመንእሰያትን ዓበይትን ብህላውን ዘመናውን መዘናግዒን ፡ ናይ ግሪል (ባቢክዩ) እንግዶትን ካልእ ተፈላለዩ መደባት ዘማልኤ ፡ በዓል እዩ ተኻይዱ። ዕድመ ኣኽቢሮም ነቲ ኽቡር በዓል ንምጽንባል ዝመጹ ሃገራውያን ተሳተፍቲ ብዝተራእየ ሕጉስን ሓድነት ዝመልኦ ሃዋህውን ነቲ በዓል ፍሉይ ድምቀትን ምዓርግን ብምሃብ ፡ መደብ ጽምብል በዓል ሓደ መስከረም ኣብ ከተማ ከለን ብዓወት ክዛዘም ከሎ ፡ ተሳተፍቲ ብዓል ድማ ንዓመታ ከምዚ የድግመና እናበሉ ብጽቡቕ ምንዮት ተፈላለዩ።
ዓወት ንሓፋሽ
ዘልኣለማዊ ክብርን ዝኽርን ነቶም ምእንታና በጃ ዝሓለፉ ጀጋኑ
ጉጅለ ህ.ግ.ደ.ፍ. ከተማ ከለን
ዕለት 18.09.2013

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close