ፍሉይ ክእለት ዝሓትት ሕክምናዊ መብጣሕቲ ይካየድ ኣሎ – Lip and Oral Cleft surgery

ብምትሕብባር ኤርትራውያንን ወጻእተኛታትን ሓካይም፡ ተፈጥሮኣዊ ናይ ከንፈርን ትንሓግን ጸገማት ንዘለዎም 35 ህጻናትን 6 ዓበይቲን ዜጋታት፡ ኣብ ሃገራዊ መወከሲ ሆስፒታል ኦሮታ ሕክምናዊ መብጣሕቲ ይካየድ ኣሎ።
ነቲ መደብ ዝመርሕ ዘሎ ክኢላ መብጣሕቲ ኣፍን ገጽን – ኣመሪካዊ ዶክተር ኤድዋርድ ዘቦቪዝ ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ፡ ኣብ ኤርትራ ሎሚ ዓመት ን10ይ ግዜኡ ተመሳሳሊ መደብ የካይድ ከምዘሎ ብምጥቃስ፡ ናይ’ቲ ዘካይዶ ዘሎ መብጣሕቲ ውጽኢትን ኤርትራውያን ሞያውያን ዝገብሩሉ ዘለዉ ኣቀባብላን ደገፍን፡ ነቲ ስራሕ ንኽቕጽሎ ድርኺት ከምዝፈጠረሉ ገሊጹ።
ክኢላ ሕክምና ኣፍን ገጽን ዶክተር ላይነሽ ገብርሂወት ድማ፡ እቲ ሕክምናዊ መብጣሕቲ፡ ዛጊት ብዓቕሚ ኤርትራውያን ሞያውያን ክካየድ ኣብ ዘይተኻእለ መዳያት ዘተኰረ ምዃኑ ብምሕባር፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ተፈጥሮኣዊ ናይ ከንፈርን ትንሓግን ጉድለት ንዘለዎም ዜጋታት ምሕካም፡ ኣብ ምልውዋጥ ተመኲሮ እውን ልዑል ኣገዳስነት ከምዘለዎ ሓቢራ።

ፍሉይነት ናይ’ዚ መደብ፡ ኣብ ዝሓጸረ እዋን ብዙሓት ዜጋታት ተረባሕቲ ዝኾኑሉ ዕድል ዝፈጥር ከምዝኾነ ብምንጻር ድማ፡ ኣብ ትንሓግን ከንፈርን ሳሕቲ ዘጋጥም ናይ ተፈጥሮ ጉድለት፡ ኣብ ግዜ ህጻንነት ክትሕክሞ ስለዝቐልል፡ ተመሳሳሊ ጸገም ዘለዎ ህጻን ምስ ዝውለድ፡ ብዝቐልጠፈ ናብ ሕክምና ምምጽኡ – ኣብ ምሕካሙ ወሳኒ ምዃኑ ኣገንዚባ።

Asmara, 25 October 2017- Lip and Oral Clif surgery is being conducted on 35 children and 6 adults at the Orotta National Referral Hospital in cooperation with Eritrean and Foreign surgeons.

The coordinators of the surgery, Dr. Edward Zebovic, American Oral and Maxiliofacial surgeon, indicated that it is for the 10th time that he is conducting such a surgery and that the reception and cooperation they received from the Eritrean experts was vital in the success of the program.

Dr. Lainesh Gebrehiwet, Oral and Facial expert, said that the surgery beyond providing treatment to Eritrean Lip and Oral Cleft patients will have significant contribution in exchanging experiences.

Dr. Lainesh reiterated that the program has enabled many Eritrean patients become beneficiaries and called on parents to bring their children with Lip and Oral Cleft problems to health facilities for early treatment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close