ፍራንክፈርት – ማሕበረ-ኮም ዝኽሪ ዓመተ-ምምስራቱ ጸምቢሉ

ማሕበረ-ኮም ኤርትራውያን ኣብ ከተማ ፍራንክፈርትን ከባቢኣን – ጀርመን፡ ብ16 መስከረም ዝኽሪ መበል 20 ዓመት ምምስራቱ ኣብ ዝጸምበለሉ፡ ውዳበኡ ብምድልዳል ኣበርክቶኡ ከምዘዕዝዝ ገሊጹ።

ኣብቲ ብኣማኢት ዝቚጸሩ ኣባላት ዝተረኽቡሉ ድሙቕ ጽምብል፡ ጠቕላሊ ቈንስል ኤርትራ ኣቶ ዮውሃንስ ደባስ፡ ኣብ ከተማ ፍራንክፈርትን ከባቢኣን ዝነብሩ ኤሪትራውያን፡ ኣብ ዝሓለፈ 20
ዓመታት – ኣብ ሃገራዊ መደባት መኸተን ልምዓትን ንዝገበርዎ ልዑል ኣበርክቶ ብምምጓስ፡ ማዕከን ሕድሪ ሰማእታት ንምስሳንን ተጻብኦታት ንምብዳህን ንዝጀመርዎ ንጥፈታት ብኣድማዕነት
ከምዝቕጽልዎ እምነቱ ገሊጹ።

ሓላፊ ኮማውን ቈንስላውን ጉዳያት ኣቶ ካሕሳይ ተወልደ ብወገኑ፡ ማሕበረኮም ኤርትራውያን ነበርቲ ፍራንክፈርትን ከባቢኣን፡ መንእሰያት ባህሎምን መንነቶምን ዓቂቦም፡ ብመበቈሎምን ክብርታቶምን ኰሪዖም ዝቕጽሉሉ ባይታ ኣብ ምንጻፍ ዝምስገን ገስጋስ ከም ዘመዝገበ ጠቒሱ፡ ኣብ መጻኢ ብዝሓየለን ዝተወሃሃደን መንገዲ ክድፋኣሉ ኣዘኻኺሩ።

እቲ ክሳብ ፍርቂ ለይቲ ዝቐጸለ ጽምብል፡ ኣብ ጀርመን ዝቕመጡ ስነ-ጥበበኛታት ብዘቕረብዎ ባህላዊ መደባት ከምዝማዕረገ፡ ልኡኽ ሚኒስትሪ ዜና ሓቢሩ።

Source: http://50.7.16.234/hadas-eritrea/haddas_ertra_19092017.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close