ፕረዚደንት ኢሳይያስ – ናብ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ባይቶ ጸጥታ መልእኽቲ ሰዲዱ – PIA Message About Border Conflict Between Eritrea And Ethiopia

፮ ሰነ ፳፻፲፯ – ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣፈወርቂ፡ ናብ መራሕቲ ኣባል ሃገራት ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራትን፡ ካልኦት ዝምልከቶም መራሕቲ ሃገራትን መንግስታትን መልእኽቲ ሰዲዱ።

6 June 2017: Eritrean president Isaias Afewerki message to the leading countries of the world. About the border conflict between Eritrea and Ethiopia between 1998-2000.


ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣብ መልእኽቱ፡ ባይቶ ጸጥታ፡ ልዑላውነት ብዝመሰረቱ ኣህጉራዊ ሕጊ ብዘሰከሞ ሕጋዊ ውክልና፡

ድሕነትን ሰላምን ልዑላዊ ሃገራት፡ ብኡ ኣቢሉ ኸኣ ሰላምን ድሕነትን ዓለም ንምውሓስ ግዴታን ተሓታትነትን ከምዘለዎ ብምጥቃስ፡

ዝሓለፉ ምምሕዳራት ዋሽንግተን ብመገንዲ ስቴት ደፓርትመንትን ወኪላቶም ኣብ ሕቡራት ሃገራትን ዘሳወርዎ – ካብ ፲፱፻፺፰(1998) ክሳብ ፳፻(2000) ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝተኻየደ ናይ

“ዶብ ግጭት”፡

ህልቂትን ዕንወተን ዘኸተለ ነውጺ ከምዝፈጠረ፡ እዚ ጉዳይ’ዚ ግና፡ ብመሰረት ስምምዕ ኣልጀርስ ኣብ 2002 ብዝተዋህበ ቀያድን ናይ መወዳእታን ብይን ዘየከራኽር መዕለቢ’ኳ እንተተገብረሉ፡ እቶም ነቲ ቅልውላው ዘሳወሩ፡ ኣብ ውሽጢ ባይቶ ጸጥታ ብዘለዎም ሓይሊ ካብ ትግባረ ዓንቂጾም ጅሆ ከምዝሓዝዎ ኣብሪሁ።

ፕረዚደንት ኢሳይያስ ኣስዒቡ፡ እቲ ቀያድን ናይ መወዳእታን ውሳኔ፡ ንመናወራ ዘገላብጥ ሃጓፍ ስለዘይነበሮ፡
ነቲ ቅልውላው ዝፍሕሱ ዝነበሩ ሰበ-ስልጣንን ሓይልታትን፡ ሕጋዊ መኸተ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንምድሃኽ፡

ፈለማ ኣብ 2009 ብፈጠራ

“ሸባብ”

ብስም ባይቶ ጸጥታ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ እገዳ ንኽብየን ከምዘገደዱ፡ ድሒሮም ድማ ብፈጠራታት “ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት” ኣሰይጣኒ መጥቃዕትታትን ቅሉዕ ወተሃደራዊ ስጒምቲታትን፡ ከምኡ’ውን ፍልሰት ኤርትራውያን መንእሰያት ዘጠቓልል ሸርሒታት ከካይዱ ምጽንሖም ብዝርዝር ገሊጹ።

ኣብ መወዳእታ፡

“ርግጸት ልዕልና ሕጊን ግህሰት ኣህጉራዊ ሕጊን ግዝኣተ ጫካን ‘ወጊድ! ይኣክል!’ ኪበሃል ኣለዎ”

ዝበለ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ልዕሊ ዝዀነ ካልእ ወገን፡ ባይቶ ጸጥታ ሕጋዊ ግዴታን ተሓታትነትን ስለዘለዎ፡ ተወሪሩ ዝዓኑ ዘሎ ልዑላዊ መሬት ኤርትራ ሓራ ኪኸውን፡ ከምኡ’ውን ዘይሕጋውን ዝዀነ መርትዖ ዘይነበሮን ዘይብሉን ዓማጺ

“እገዳ”

ይዂን ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕቲታት ገቲኡን ኣወጊዱን ንኤርትራ ዝግባእ ካሕሳ ክህባ ጸዊዑ።

Source: http://50.7.16.234/hadas-eritrea/haddas_ertra_06062017.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close