ዘግሪም ዜና፥ መልእኽቲ ካብ ዝሓለፈ ተቅላይ ሚኒስተር ናይ ሃገረ ኢትዮጵያ ሃለማሪያም ደሳለኝ።


ኣነ፡ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ማዕረ ክንድዚ ትሑትን ምቕሉልን ሰብ (Humble) ምዃኑ ኣይፈልጥን ነይረ። ብዛዕባ ፕረዚደንት ዝንገር ዝነበረ ወረ ካልእ እዩ። ፕረዚደንት ኢሳይያስ ግን ከምቲ ክንገረሉ ዝጸንሐ ሰብ ኣይኰነን። ልዕሊ ትጽቢተይ ዝዀነ ሰብ ኰይኑ’የ ረኺበዮ -ብርግጽ The man is an Extraordinary man። ኢትዮጵያ ከይዱ’ውን እንታይ ዓይነት ሰብ ምዃኑ ኣርእዩና እዩ። ስለ’ዚ ፕረዚደንት ኢሳይያስ፡ ከም ሰብ ብጣዕሚ ትሑትን ምቕሉልን፡ ርእሱ ዝረስዐን ንሓፋሽ ይጥዓሞ በሃላይን ሰብ (Selfless man) ምዃኑ ክፈልጥ ክኢለ ኣለኹ። ምስኡ ተራኺብና ምዕላልና፡ ንዓይ ካልእ መረዳእታ ወይ ስእሊ ኣርእዩኒ ኣሎ። ከምዚ ዝብል ዘለኹ፡ ነቲ ዝረኣኹዎን ዝተዓዘብኩዎን ክምስክር ስለዘለኒ እየ። ”ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ”።

Source: Maebel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *