፰ መጋቢት ከም መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ትቁጸር ዘላ ቅድሚ ናጽነት ሃገረ ኤርትራ እዩ ተፈጽሙ ብኣገባብ ኣብ ማሕበረ ሰብን ባህልን ኤርትራ ተመስሪቱ ይስረሓሉ ኣሎ። 8 March the global day for women rights start in Eritrea before independence in 1991. Since them the role of Eritrean women and their equal right plays a big role in the independence fight for Eritrea. And the government implement many measure to secure the rights of Eritrean women in Eritrea like Education, Training, Implement special courses for women and giving micro credit to start up a company.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *