“ከረን ዝምስገን ምዕባለ ተመዝግብ ኣላ” ኣማሓዳሪ ከተማ

Eritrean Tigrinya News Article:

ከተማ ከረን ኣብ ዝሓለፈ ናይ

ናጽነት ዓመታት ብዝተገብረላ

ወፍሪ፡ ብመንጽር ዘመናዊ ትሕተ-

ቅርጺ፡ ህንጻታት፡ ስፍሓትን ቍጽሪ

ነበርትን ኣብ ዝሓሸ ግን ከኣ ዘየዛኒ

ደረጃ ከምእትርከብ፡ ኣማሓዳሪ’ታ

ከተማ ኣቶ ተኪኤ ቀለታ ሓቢሩ።

ኣቶ ተኪኤ፡ ኣብ ፈለማ ናጽነት

ኣስታት ሽድሽተ ሽሕ ስድራ-

ቤት ጥራይ ዝነበራኣ ከተማ ከረን፡

ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ እቲ ኣሃዝ ብልዕሊ

ሰለስተ ዕጽፊ ከምዝዓበየ፣ ኣብ

ትካላት ማሕበራዊ ኣገልግሎት ድማ

ቍጽሪ ኣብያተ ትምህርቲ ኣርባዕተ

ናይ ካልኣይ ደረጃ ዝርከብኦ –

ብኣስታት 200 ሚእታዊት፣ ቍጽሪ

ተማሃሮ’ውን ብ200 ሚእታዊት ክብ

ከምዝበለ ኣብሪሁ።

ኣብ መዳይ ጥዕና’ውን፡ ሆስፒታል

ከተማ ከረን ዘድሊ ምምሕያሻት

ተጌሩሉ ከም መወከሲ ሆስፒታል

የገልግል ከምዘሎ፣ እታ እንኮ

ዝነበረት ክሊኒክ ጆኮ ድማ ሰለስተ

ተወሲኸናኣ ኣርባዕተ ኮይነን ምህላወን

ብምጥቃስ፡ ቍጽሪ ዶክተራትን

“ከረን ዝምስገን ምዕባለ ተመዝግብ

ኣላ” ኣማሓዳሪ ከተማ

ካልኦት ሞያውያን ጥዕናን ብልዕሊ

ዕጽፊ ከምዝወሰኸ ኣረዲኡ።

ምውሓስ ጽሬት ከተማ ብዕቱብ

ስለዝተሰርሓሉ 41 ሰራሕተኛታት

ተቘጺሮም ክነጥፉ ምጽንሖም

ዝጠቐሰ ኣቶ ተኪኤ፡ ብተወሳኺ’ውን

ቀዳም-ቀዳም ብህዝቢ ወፈራ ጽሬት

ከምዝካየድ፣ ጐሓፍ ዘልዕላ ሰለስተ

መካይን ተመዲበን ከኣ ንጡፍ

ኣገልግሎት ይህባ ከምዘለዋ ኣነጺሩ።

ንትሕተ- ቅርጻዊ ስርሓት

ብዝምልከት ድማ፡ 8.5 ኪሎ-ሜተር

ጥራይ ዝነበረ ጽርግያታት ውሽጢ

ከተማ ከረን ናብ ልዕሊ 30 ኪሎ-

ሜተር ክብ ከምዝበለ፡ እቲ 17

ኪሎ-ሜተር ካብኡ ከኣ ብቕጥራን

ከምእተለበጠ ዝጠቐሰ ኣቶ ተኪኤ፡

ንዝጸንሐ ሕጽረት መንበሪ ኣባይቲ

ንምቅላል’ውን ካብ 1996 ልዕሊ

1500 ቃጽዖታት ከምእተዓደለ

ብምምልካት፡ እዚ ምስቲ ኣብ ማእከል

ከተማ ዝተሃንጸ ህዝባዊ፡ መንግስታውን

ናይ ውልቅን ትካላት፡ ተራኡ ኣብ

ኩሉ መዳያዊ ዕብየትን ውቃበን

ከተማ ዓቢ ምዃኑ ሓቢሩ።

ኣማሓዳሪ ከተማ ከረን ኣቶ ተኪኤ

ቀለታ ኣብ መወዳእታ፡ ነበርቲ 95

ሚእታዊት ሸፈነ ኣገልግሎት

ኤለክትሪሲቲ ከምዝረኸቡ፡ ብዝሒ

ዓማዊል ናይዚ ኣገልግሎት’ዚ ድማ

ካብ 1480 ናብ ልዕሊ 12 ሽሕ ክብ

ከምዝበለ ብምምልካት፡ ኣገልግሎት

ቀረብ ማይ ንምቅላል ጻዕርታት

ክካየድ’ኳ እንተጸንሐ፡ መሰረታዊ

ፍታሕ ንምንዳይ እቲ ስራሕ ብዝለዓለ

ክቕጽል ምዃኑ ኣረጋጊጹ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close