“ገዳም ጻዕዳ-እምባ ኣብ ምድንፋዕ ዘቤታዊ ቱሪዝም ዓቢ ኣበርክቶ ኣለዎ” በጻሕቲ

Eritrean Tigrinya News Article:

ታሪኻዊ ገዳም-ጻዕዳ እምባ፡
ብጥንታውነቱን ኣቀማምጣኡን
“ገዳም ጻዕዳ-እምባ ኣብ ምድንፋዕ ዘቤታዊ ቱሪዝም
ዓቢ ኣበርክቶ ኣለዎ” በጻሕቲ
ኣብ ምድንፋዕ ዘቤታዊ ቱሪዝም
ዓቢ ኣበርክቶ ከምዘለዎ፡ ኣብ’ቲ
ቦታ ዑደት ዘካየዱ በጻሕቲ
ገሊጾም።

ንሳቶም ንኤሪና ኣብ ዝሃብዎ
ሓበሬታ፡ እቲ ገዳም ዝተፈላለዩ
ዓይነት ኣግራብ፡ እንስሳታት
ዘገዳም፡ ልዕሊ 600 ዓመታት
ዘቝጸሩ ናይ ብራና መጻሕፍቲን
ካልእ ቅርስታትን ዝሓቘፈ
ብምዃኑ፡ ቱሪዝማዊ ኣገዳስነቱ
ልዑል ከምዝኾነ ኣረዲኦም።
ዋና ጸሓፊ ቤተ-ክህነት ንኡስ
ዞባ ከረን ቀሺ ኣሮን ዓንዶም
ብወገኑ፡ ኣብ ገዳም ጻዕዳ-
እምባ ዘሎ ታሪኻዊ ቅርስታት
መሃሪ ብምዃኑ፡ ህዝቢ ጸጋታቱ
ንኸስተማቕር ናብ’ቲ ቦታ
ክበጽሕ ዓዲሙ።
ሓላፊ ሃይማኖታዊ ጉዳያት
ዞባ ዓንሰባ ኣቶ መሓመድ ዓሊ
እድሪስ ብግደኡ፡ እቲ ገዳም
ሃገራዊ ቅርሲ ብምዃኑ፡ ኣብ
ቱሪዝማዊ ምዕባለ ዝህልዎ ተራ
ንምዕባይ ምልላይ ክግበረሉ
ከምዝግባእ ኣስሚሩሉ።
ሓላፊ ገዳም ጻዕዳ-እምባ
ኣባ ወልደኪዳን ኣብየእግዝእን
ሓላፊ ምምሕዳርን ፋይናንስን
ናይቲ ገዳም ኣባ ኣብርሃም
ዑቕባሚካኤልን ድማ፡ እቲ ገዳም
ናይ 400 ዓመታት ዕድመ ዘለዎ
ብምዃኑ ካብ ውሽጢን ወጻኢን
ብዙሓት በጻሕቲ ከምዝመጽእዎ
ብምሕባር፡ ጉዳይ ጽርግያ ፍታሕ
ክናደየሉ ሓቲቶም።
ገዳም ጻዕዳ-እምባ፡ ካብ ከተማ
ሓጋዝ ንሸነኽ ደቡባዊ ምብራቕ
ኣስታት 35 ኪሎ-ሜተር ርሒቑ
ይርከብ።

Source: Tigrinya Newspaper – Haddas Eritrea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close