Missing Eritrean Little Boy In Uganda since 16 August 2016 - Please Share

Eritrean News: Missing Eritrean Little Boy from Kampala – Uganda since 16 August 2016 – Please Share.

ስድራ’ዚ ቖልዓ

ኣብ ሬድዮን ተለቪጅን ኡጋንዳ ካምፓላ ንቓላሕ ፈትኑ ኣምላክ ኩሉ ይካኣሎዩ ‘ሞ ጽላሉ የምብረሉ

ናይዚ ህጻን ሃለዋት መታን ቀልጢፉ ክርከብ፡ PLEASE ኩልና የሕዋት ኣብ ኢድና ዘሎ ቀሊል ነገር ገንዘብ ዘይክፈሎ LIKE SHARE ንግበር ኣብዚ ጉዳይ!!!
===============================
እዚ ህጻን ካብ ሃገረ #ኡጋንዳ ርእሲ ከተማ #ካንፓላ ብዕለት 16/8/2016 ካብ ገዝኡ ካሳንጋ ዝባሃል ገዛውቲ ፊት ሻይን ሆቴል ሃንደበት ኢዩ ጠፊኡ፡፡ ስለዚ ምትሕብባርኩም ኣይፈለዮ ብፍላይ ኣብ ሃገረ ኡጋንዳ እትቅመጡ ኤርትራውያን ኣሕዋት ናይ ኩላትና ተገዳስነት’ዩ ናይዚ ቆልዓ ሃለዋት ዘፍልጥ’ሞ፡ በጃኹም ተገዲስና ንሕተተሉ፡ ንሽጉር ምርዳእ ማለት ንእግዚኣብሄር ምርዳእ ኢዩ። ቀሊል ኮይኑ ከይስማዓና ካብተን 10 ትእዛዛት ንብጻይካ ከም ነብስኻ ኣፍቅር ዝብል ኣብዚ ዩ ዝፍጸም ብግብሪ ተገዲስና ምስ ንደልዮ ፍቕርና ብግብሪ ይበርህ!!!

ጸሎት’ውን ብግብራ ብዙሕ ተስልጥ ያ ሞ ኩላትና ኣብ ጸሎትና ንዘክሮ

ስብሃት ለእግዚኣብሄር!!

Contact: FB John

%e1%88%85%e1%8c%bb%e1%8a%95-%e1%89%a5%e1%88%a9%e1%8a%bd-%e1%89%b0%e1%88%a8%e1%8a%ba%e1%89%a1-missing-eri-baby-from-kampala-uganda-found

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *