ብመርፍእ ዝወሃብ ክታበት ፖልዮ ንምትእትታው ዝሕግዝ ዓውደ-ዘተ ተቓኒዑ

Eritrean Health Care: Conference about the new kind and method of polio vaccination in Eritrea.
ሚኒስትሪ ጥዕና፡ ደግሲ ሕማም ፖልዮ ንምቊጽጽር ኣብ ርእሲ’ቲ ክህቦ ዝጸንሐ ብኣፍ ዝነጥብ ኣገባብ ክታበት፡ ብመርፍእ ዝወሃብ ሓድሽ ዓይነት ክታበት ንምትእትታው ዘኽእል ውጥን ንምንዳፍ ዝሕግዝ ዓውደ-ዘተ፡ ብ9ን 10ን ሕዳር ኣብ ኣዳራሽ ሆስፒታል ኦሮታ ኣቃኒዑ።

ኣብ’ቲ ካብ ዝተፈላለያ ሚኒስትሪታትን ሃገራውያን ማሕበራትን ዝተወከሉ ዝተሳተፍዎ ዓውደ-ዘተ፡ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ ጐስጓስ ኣቶ ገብረሚካኤል ተስፋዝጊ ኣብ ዘስመዖ ቃል፡ ኤርትራ ኣብ ምርግጋጽ ድሕነት ህጻናት ካብ እዋን ሓርነታዊ ቃልሲ ጀሚራ ክታበት ክትህብ ምጽናሓ ብምዝካር፡ ኣብ’ዚ እዋን’ዚ 11 ዝተፈላለየ ዓይነት ክታበት ይወሃብ ከምዘሎ፡ ሸፈነኡ ድማ ልዕሊ 95 ሚእታዊት ከምዝበጽሐ ኣብሪሁ።

Preparation of Polio Vaccination in Eritrea 2015

ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊ መደብ ክታበት ኣቶ ቴድሮስ ይሕደጎ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ፡ እቲ ክተኣታቶ ተመዲቡ ዘሎ ሓድሽ ክታበት ጸረ ፖልዮ፡ ህጻን ምስ ተወልደ ኣብ መበል 14 ሰሙን ብመርፍእ ዝወሃብ ምዃኑ ብምሕባር፡ ዕላማ’ቲ ዓውደ-ዘተ ንቕሓት ህዝቢ ንምዕባይ ክካየድ ብዛዕባ ዝግብኦ ጎስጓሳትን ሓበሬታ ናይ ምዝርጋሕ ንጥፈታትን ንምዝታይ ከምዝኾነ ገሊጹ።

ኤርትራ ነቲ ዓለማዊ ውድብ ጥዕና ዝሓቶ ቅጥዒ ብምምላእ፡ ካብ ፖልዮ ናጻ ምዃና ኣቐዲማ ከምዘረጋገጸት፡ እንተኾነ ኣብ ገለ መዳውብቲ ሃገራት ተርእዮ’ቲ ሕማም ብምህላዉ፡ ንምክልኻሉ ዝግበር ጻዕሪ ቀጻሊ ክኸውን ከምዝግባእ፡ ኣብ’ቲ ዓውደ-ዘተ ተሓቢሩ።

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close