ሽዳና ክብርቲ ጫማ ንኤርትራዊያን ትራይ ዘይኾነ ንሙሉእ ዓለም
News ዘግሪም ዜና

ሽዳና ክብርቲ ጫማ ንኤርትራዊያን ትራይ ዘይኾነ ንሙሉእ ዓለም

ዘግሪም ዜና፥ ዘይሓፍሩ ክቡር ንብረት ትሽይት ትካል Gucci ንሽዳ ኮፒ ገሮም ብኣእላፍ ዕጽፊ ይሸቱ ኣሎዉ። እዝኦም ኮ ካብ China ይገዱ ከም ደጊያት ሓጎስ ባሕታ ካብ ሰገነይቲ ዝበሎ፥ ጻዕዳ ተመን ተነኽሱ ፎውሱ ኣይሪከብን እዩ። ደርፊ ናይ…