ኣገዳሲ ሓበረታ ካብ ፖልስ ስውደን

ኣገዳሲ ሓበረታ ካብ ፖልስ ስውደን

Share Eritrea Chat:

ኣገዳሲ ሓበረታ ካብ ፖልስ ስውደን ብዛዕባ ምድላው ኣብ ከተማ ስቶክሆልም፥ ዝኾነ ዘብ ዝርብሽ ጠሪር ስጉምቲ ክውስደሉ እዩ።

ተወሳኺ ጸገማት ምስ ወረቀቶም ክወሃቡ እዮም።

News ኣገዳሲ ዜና