ዓወት ን ጆን – ከምዚ ገርካ ኣይትሓልፍን እኻ ክንመጸካ እና

ዓወት ን ጆን – ከምዚ ገርካ ኣይትሓልፍን እኻ ክንመጸካ እና

Share Eritrea Chat:

ዓወት ካራ ኣባል ካብታ ጉጅለ ን ጆን ተሳእልካ ሃድምካ ይብሎ ኣሎ፥ ከምዚኣ ገሩ ከምዘይ ሓልፍ ኣብ ናቱ ቪድዮ መግለጺ ህቡ።

News ዘግሪም ዜና